90 jaar Afsluitdijk

90 jaar Afsluitdijk

De Afsluitdijk: 32 kilometer lang en zaterdag 28 mei 90 jaar oud geworden. De allereerste plannen voor het afsluiten van de Zuiderzee dateren al uit de 17e eeuw en werden al snel afgedaan als onuitvoerbaar. De grote watersnoodramp van 1916 leidde uiteindelijk tot het besluit om de plannen voor een scheiding van de zee, die zich al vele jaren ontwikkeld hadden, nu ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen.

afsluitdijk

De Afsluitdijk bracht grote zorgen, maar ook veiligheid voor de bewoners rond de Zuiderzee. Wanneer de komst van de dijk een feit is, ontstaan veel protesten. Want hoe moesten al die vissers in leven blijven, aan de boorden van een zoetwatermeer? De meeste vissen zouden verdwijnen, de woeste zee zou een kalm meer worden en dus moest er naar nieuwe inkomstenbronnen gezocht worden.

In de eerste plannen over de komst van een steunwet voor de vissers op de Zuiderzee in verband met de Afsluitdijk, wordt gesproken over een schadeloosstelling voor alle Zuiderzeevissers. Maar, zodra de Zuiderzeesteunwet daadwerkelijk tot stand komt, blijkt dit een enorme desillusie voor de vissers: het wordt steun op basis van de armenwet.

2022 Chaos rond renovatie Afsluitdijk compleet: werk aan sluizen wordt gestaakt en opnieuw aanbesteed.
Door foute berekeningen van Rijkswaterstaat bleek de renovatie van de spuisluizen in de Afsluitdijk honderden miljoenen extra te gaan kosten. Nu is in het slepende geschil tussen Rijkswaterstaat en de betrokken bouwbedrijven besloten om het werk te staken en de opdracht opnieuw aan te besteden.

Promote: support and profit

Support Hans with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!


- The revenue of this ad will be returned to the Yoors members -
More8 comments