Hoe oud is het gemiddelde corona slachtoffer?


Naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant waarin o.a. de gemiddelde leeftijd van corona slachtoffers vermeld stond, was ik benieuwd hoe het er in Roemenië voorstaat. De gemiddelde leeftijd was zowel in Nederland als in Italië boven de 80. Vooraf moet ik wel even vermelden dat ik natuurlijk te lui was om de gegevens van alle slachtoffers op te gaan zoeken in de persberichten van het Ministerie van Gezondheid. Het werden de 46 laatste sterfgevallen, ongeveer 1/5 van het totaal.

Ook hier het bekende beeld van aanmerkelijk minder vrouwen dan mannen en vrijwel iedereen met onderliggende medische problemen. Aangezien vrijwel overal 65+ als de gevaren zone aangehouden wordt, was het wel opvallend dat vrouwen meer vertegenwoordigd waren in de groep onder 65 dan er boven. Een tweede opvallend feit was zowel een 38 jarige vrouw als een 53 jarige ambulancebroeder geen onderliggende problemen hadden.

Van de 46 overleden personen bleken er 18 jonger dan 65 te zijn. Meer dan 1/3 dus. Boven de 80 bleken het er 9 te zijn.

De grootste groep, 16 personen, bleek tussen de 60 en 69 jaar oud te zijn.

De gemiddelde leeftijd van de overleden personen was 62,7 jaar. Natuurlijk zijn dat met maar 1/5 van de gegevens niet geen vaststaande feiten maar het laat wel zien dat Roemenië in deze afwijkt van landen als Nederland en Italië.

Een deel van het verschil zal zeker liggen in het feit dat de levensverwachting in Roemenië aanmerkelijk lager ligt dan bijvoorbeeld in Nederland. Gemiddeld is dat in Nederland 81,3 jaar en in Roemenië 75,01 jaar. maar ook dat verschil van 6 jaar verklaart niet het verschil van 18 jaar tussen de gemiddelde overlijdensleeftijd.

Ik vrees dat in landen waar de levensverwachting nog een stuk lager ligt dan in Europese landen, zoals bijv. in heel veel Afrikaanse landen, er ook heel veel jongere slachtoffers zullen gaan vallen.


Update 9 april

Vandaag zijn er tot 19.00 uur 26 besmette personen overleden in Roemenië, in leeftijd variërend van 47 tot 88 jaar.

Opvallend is het aantal vrouwen, namelijk 12 (46%). Van de 9 personen onder de 65 (34,6%) waren 5 vrouw.

De gemiddelde leeftijd was 67,7 jaar. Mannen 68,6 jaar en vrouwen 66,8 jaar.

Update 10 april

Vandaag zijn er tot 19.00 uur 19 besmette personen overleden, in leeftijd variërend van 45 tot 84 jaar.

Het aantal vrouwen is 9 (42%)

Van de 9 personen onder de 65 (47%) waren 2 vrouw

De gemiddelde leeftijd was 64,31 jaar. Mannen 61,27 jaar en vrouwen 68,5 jaar.

Update 12 april

tot 10.00 waren 25 personen overleden, variërend van 27 tot 98 jaar.

Het aantal vrouwen is 6 (24 %)

Van de 11 personen jonger dan 65 jaar ( 44%) waren 2 vrouw

( 2 personen 27 jaar, m/v.)

De gemiddelde leeftijd was 63, 04 jaar. Mannen 63,73 en vrouwen 64.

Uit de vermelding blijkt dat in Roemenië in ieder geval soms ook na overlijden getest wordt.

(Dood 289Vrouw, 98 jaar oud uit Suceava County.
COVID-19 monsterverzameling (necroptisch fragment) op 02.04.2020.
Positief resultaat op 09.04.2020
Overleden (thuis) op 01.04.2020)

Update 14 april ( sterfgevallen 307 -331)

25 personen overleden, variërend van 41 tot 88 jaar

Het aantal vrouwen is 8 (32%)

Van de 9 personen jonger dan 65 jaar (36%) zijn er 2 vrouw.

De gemiddelde leeftijd is 68,72 jaar. Mannen 66,64 en vrouwen 73,12.

Update 15 april (332-362)

31 personen overleden, variërend van 42 tot 86 jaar

Het aantal vrouwen is 10 (32%)

Van de 13 personen jonger van 65 jaar (41,9%) zijn 2 vrouw.

De gemiddelde leeftijd is 65,8 jaar. Mannen 66 en vrouwen 65,4

Update 16 april (363-392)

30 personen overleden, variërend van 39 tot 92 jaar

Het aantal vrouwen is 8 (26,6%)

Alle 11 personen jonger dan 65 jaar(36,6%) zijn man.

De gemiddelde leeftijd is 68 jaar. Mannen 65,72 en vrouwen 74,25 jaar.

Update 19 april (393-434)

42 personen overleden variërend van 41 tot 94 jaar.

Het aantal vrouwen is 15 (35,7%)

Van de 18 personen jonger dan 65 jaar (42,8 %) is 4 vrouw.

De gemiddelde leeftijd is 68,2 jaar. Mannen 66,6 en vrouwen 71 jaar.

Update 21 april (435-482)

48 personen overleden variërend van 30 tot 98 jaar.

Het aantal vrouwen was 21 (43,75%)

Van de 16 personen jonger dan 65 jaar (33,3%) is 8 vrouw

De gemiddelde leeftijd is 68,89 jaar. Mannen 69,77 jaar, vrouwen 67,76 jaar.#corona#coronaslachtoffers#coronadoden#Roemenie #Covid19