Het irritante onbereikbare verborgen doosje


 

 Het is woensdagochtend, mijn dochter staat klaar om naar haar stageadresje te vertrekken. Er is in huis nog weinig veranderd. Nog altijd wordt het filmapparaat door bewegingscensoren in werking gesteld, nog altijd stapelt het stof zich onverminderd op en nog altijd ligt er een doosje zonder plakband maar met een verborgen boodschap op de bodem van de afvalemmer.

'Wanneer haal je die camera nou eens weg? Ik krijg er de kriebels van, steeds denk ik een rol te spelen in een reallifesoap.'

'Ja, mam, daar heb ik nu geen tijd voor. Het busje komt zo, het is al laat, de straatlantaarns zijn al uit.'

'Geen tijd, geen tijd,' mopper ik. 'Dat standaardsmoesje heb ik vaker gehoord.'

'En nog vaker zelf gebruikt,' is het pinnige antwoord van mijn dochter.

'Ik gebruik dat niet als uitvlucht, ik zit werkelijk in tijdnood.'

'Jij in tijdnood? Dat heb je helemaal aan jezelf te danken dan. Mam, je hebt zeeën van tijd, je verkwist uren door achter je toetsenbord te zitten en naar beeldschermpjes te turen. Je hebt niet eens door dat ik als verrassing voor je gister de hele bovenverdieping heb gesopt, de waslijn leeggehaald heb en alles, zelfs de dekens, heb gestreken.'    

 'Aha, je liegt, we hebben helemaal geen waslijn en dekens zijn allang verleden tijd!'

'Ik lieg helemaal niet, ik gebruik enkel en alleen maar bewoordingen die jij snapt, maar nu moet ik echt gaan, de bus staat al voor de deur en zo te zien heeft de chauffeur haast.  Wanneer ik niet snel instap, moet meneer de taxichauffeur zo hard rijden dat hij waarschijnlijk niet eens tijd heeft om op de verkeersborden te lezen  wat de regels zijn.  Doei mam.'

Comment and receive 25 YP 25
My First Publication
My First Publication - #iamnewhere I' m Edinson, I was born in Venezuela and I currently live in Peru, I think the reasons for emigrating are more than well known. I come from a large family, I have 9 siblings and all of them already have their children, thank God. We are currently scattered around the world. I formed my family five years ago and the most important thing is that we are together, happy and healthy.I studied Petroleum Engineering, that is my world, the career I like and the best job. But here in Peru I still can't find work in my area, even though it is also an oil country, but to a lesser extent, nothing equals the oil activity in Venezuela.As an immigrant, I have to work in any opportunity that presents itself and I am currently working in a printing company where laminated and corrugated cardboard and boxes for export products are made and I have learned new things that definitely give us more experience.I've known yoors since March, and I log on here in my spare time to read and get to know, but I hadn't had the opportunity to introduce myself.The background of the photos I took from pixabay and was modified. Mi Primera Publicación - #iamnewhere Soy Edinson , nací en Venezuela y actualmente vivo en Perú, creo que las razones de emigrar son más que conocidas. Provengo de una familia numerosa, tengo 9 hermanos y ya todos tiene sus hijos, gracias a Dios. Estamos regados por el mundo actualmente.Formé mi familia desde hace cinco años y lo mas importante es que estamos juntos, felices y saludables.Estudié Ingeniería Petrolera, ese es mi mundo, la carrera que me gusta y el mejor trabajo. Pero acá en Perú aun no encuentro trabajo en mi área a pesar de que también es un país petrolero, pero en menor medida, nada se iguala a la actividad petrolera que hubo en Venezuela.Como emigrante toca trabajar en cualquier oportunidad que se presente y actualmente trabajo en una imprentan donde se hace cartón laminado y corrugado y cajas para productos de exportación y he aprendido cosas nuevas que definitivamente nos aportan más experiencia.Conozco yoors desde marzo, y me conecto aquí en tiempo libre para leer y conocer, pero no había tenido la oportunidad de presentarme.El fondo de las fotos los tome de pixabay y fue modificado.