De vorm van een vijftig-plusser

De vorm van een vijftig-plusser

Vijftig, een mijlpaal

Tijd voor een #tautogram

tautogram

Vroeger

Vurig, vinnig

Verleidelijke vorm


Verliefd, verloofd


Veertigste verjaardag

Verder veranderende vorm


Vijftigste verjaardag voorbij

Voortschrijdend verval


Vormelozer


Verdord

Verschrompeld


Vergaan

Verdwenen


Vaarwel


Foto header : free images pixabay

Promote: support and profit

Support Live_love_laugh with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!
More29 comments