Samen: Rondje buren (5) 'Gardengate' nadert zijn einde...Het vorige deel:

De donkere wolken trekken langzaam weg...

Veel is er gebeurd de laatste tijd, tussen de buren en mij en de hele kwestie is ook in mijn blogs aan de orde gekomen. Het hele gedoe heeft z'n weerslag op mij gehad, dat hebben mijn vrienden op Yoors wel meegekregen. Ook mijn schrijfpartner Kitty heeft veel te stellen met haar buren, vandaar dat we ook hierin vaak samenwerken, door middel van een re-post, een 'deelblog' of een link over en weer. Zo ook in dit blog.

Vandaag, 01-06-2018 krijgen mijn buren de sleutel van hun nieuwe woning, zij verwachten binnen enkele weken op hun nieuwe adres te wonen. Maar sinds het vorige deel en nu is er nog wel het één en ander gebeurd en gezegd. Ook zou ik terugkomen op een heftige periode in mijn leven, wat ik nog niet goed kan op dit moment merk ik... Maar goed, daar komt 'ie dan... 

Let op: (Het begin van) onderstaande kan als schokkend of confronterend worden ervaren!Om kort te gaan; in 2014 heb ik een suïcidepoging gedaan. Voorafgaand hebben mijn buren mij in nood en tijdens angst- of paniekaanvallen opgevangen, wanneer ik daar aan de deur kwam. Zij zijn dus goed op de hoogte van mijn ziek zijn en waar ze toen mijn vertrouwen hadden, werd dat onlangs meerdere malen beschaamd; de laatste keer weliswaar naar aanleiding van een provocerende uitspraak van mij. Na het gesprek tussen de buren en ons, ontdekte ik -naast dat hun beredeneringen heel krom waren- dat buurman ook meerdere malen op een gemene manier had gelogen. Dat wou ik even laten voelen door hardop in de tuin te zeggen dat het toch wel erg vervelend is als mensen liegen. Fout! Had ik niet moeten doen, ik weet 't. Maar de prijs daarvoor heb ik betaald.

De volgende ochtend sprak de buurman de legendarische woorden uit Shakespeare: "To be or not to be, that's the question". Met heel overdreven, een Engels accent, heel langzaam en erg duidelijk. In eerste instantie schoot ik in de lach. 'Heb je niks beters', dacht ik... totdat ik ging Googelen naar de hele context van die zin. Dat ging dus over de depressieve 'Hamlet', die zich afvroeg of het beter was om te blijven leven of er een eind aan te maken. (Klik HIER voor dat artikel op Wikipedia.)

Deze opmerking vond ik zo walgelijk en laag bij de grond en was Absoluut het dieptepunt van deze hele burenruzie. Mijn vertrouwen dat ik in hun had gesteld destijds, toen ik zó in nood zat en zó ziek was... Maar goed, ik had het zelf uitgelokt. Vervolgens ben ik aan mijn kant van de schutting hun klimop weg gaan halen, elke dag een beetje, twee dagen lang. Maar ook elke dag werd er een inspectierondje gehouden door buurvrouw, wanneer ze van haar werk kwam. Dit leverde wederom commentaar op, omdat zij dit snoeien zagen als provocatie en omdat de schutting kennelijk over de gehele lengte aan beide zijden van hun was, ondanks dat ik 'm betaald had en hij voor het grootste deel op mijn helft staat.

Wat hun overweging is geweest weet ik niet maar in elk geval; na mijn tweede rondje 'onderhoud' en de daaropvolgende heisa, keek ik na het avondeten naar buiten en de klimop was helemaal verwijderd. Raar, ik had echt niet het gevoel dat ik 'gewonnen' had of zo en voelde zelfs met hun mee. Maar ik heb er zo'n diep respect voor dat ze kennelijk over hun eigen schaduw heen konden stappen en de overlast weg te nemen.

Op mijn beurt heb ik plaats gevonden in mijn hart om ze te vergeven, terwijl ik dacht dat ik niet meer tot zoiets in staat was. Door het leven wat ik geleefd heb ben ik immers verhard, gekwetst en ik dacht een rancuneus persoon te zijn geworden. Maar ik heb ze bedankt, weliswaar via mail maar als daar een positieve reactie op komt, hoop ik ze vandaag nog persoonlijk te kunnen feliciteren met hun nieuwe woning.

Na 10 jaar, waarvan sinds 2014 weinig contact, scheiden na een turbulente laatste periode hier onze wegen... Daar heb ik pijn en verdriet van en ik denk zij ook... Daarom heb ik als slot van 'Gardengate' een Rondeau gemaakt, in samenwerking met Kitty. Weer een hoofdstuk bijna afgesloten in mijn leven...

(Zie link onder)

© 01-06-2018 Copyright; Blog, titel(s), tekst(en), Rondeau en Header door: © Just you and me   Alle rechten voorbehouden/All rights reserved. Overige afbeelding(en) afkomstig van: Pixabay. Bij schending van het/de Copyright(s) worden passende maatregelen genomen. 'Special thanks' voor de Separators van en door: 'De Knutseljuf Ede'.

Rondeau: 'Een verre buur'.   In samenwerking met Kitty. (Binnenkort!)

Aanverwant:

Handmade separators door: 'De Knutseljuf Ede', waarvoor Hartelijk dank!

signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!

Comment and receive 26 YP 26
Gambling
To understand this topic I must begin by explaining well what a player is; you are a person with a gambling addiction disorder. - It is like a person addicted to drugs who needs it to feel pleased and satisfied, drugs are for them a compulsion to an irresistible desire, in the same way feels the player who seeks to play constantly and compulsively to satisfy the needs of his brain. When the gambler is deprived of gambling, he feels the same sensation as a drug addict when he cannot consume. That is why dealing with this pathology is not an easy task, like all addictions can be overcome, but we must arm ourselves with a lot of empathy, willpower and motivation to help that person who suffers from this disorder. Here are some tips that could help if we know a person who is going through this situation, but remember that there are specialized professionals to treat these cases. - - Help to understand that there is a problem that is gambling and that resembles substance addiction; Just as the drug addict says he needs drugs to feel better, the gambler needs to gamble compulsively to feel full. They must be guided to understand the situation without reproach or recrimination and thus be able to reverse the situation. It is important not to judge because we know that the person who suffers from gambling feels compelled to play to satisfy their psychological needs So we are going to inquire to know if he is aware of the situation, if he wants to change it, if he knows the damage that is done and does to his environment, if he wants a life without gambling. We achieve all this if we can make him understand that he has a problem, because if he does not understand it, unfortunately it will not be easy for him and you have to be very skillful to make him understand because many times he will deny that he can feel what happens to him with the inconveniences that he faces. It has caused gambling, such as financial, family and work problems, sleep disorders, alcohol consumption, a disorderly life ... in short, a series of situations that drag being a gambler. With all this, he must discover that he is a person with a compulsive pathology for gambling or, what is the same, is a gambler, immediately there is to give him alternatives so that his life improves trying that the time he invested in playing is used in other rewarding activities that They divert you from the game, perhaps practicing a hobby, or doing exercises, doing a sport, reading, doing some activity, being with family and friends. We can help by motivating them because we know that overcoming addictions is complicated and difficult, but by encouraging them to see how beneficial quitting gambling has been for their quality of life, it is very important to give value to the effort they have made to overcome their addiction by reaching each goal Each achievement and progress must be emphasized, no matter how small it is, it is valuable. Be his shoulder and support him because he will live stressful and distressing moments full of anxiety where he will think he cannot move on and will seek to deviate, do not point to him or recriminate him, be empathic with his pain and shake his hand; but you must be firm so that you can climb to a healthy path without addictions. Para entender este tema debo comenzar por explicar bien qué es un Ludópata; es una persona con un trastorno adictivo al juego. - Es como una persona adicta a las drogas que la necesita para sentirse de manera gratificante, las drogas son para ellos una compulsión a un deseo irresistible, de la misma manera siente el ludópata que busca jugar de manera constante y compulsiva para cubrir las necesidades de su cerebro.Cuando al ludópata se le priva del juego siente la misma sensación que un drogadicto cuando no puede consumir. Es por eso que lidiar con esta patología no es tarea fácil, como toda adicciones puede superarse, pero debemos armarnos de mucha empatía, fuerza de voluntad y motivación para ayudar a esa persona que padece este trastorno. Aquí dejo algunos consejos que podrían ayudar si conocemos a una persona atravesando esta situación, pero recuerda que existen especialistas profesionales para tratar estos casos. - Ayudar a comprender que existe un problema que es la ludopatía y que se asemeja a la adicción de sustancias; pues al igual que el drogadicto dice necesitar drogas para sentirse mejor, el ludópata necesita jugar compulsivamente para sentirse pleno. Hay que guiarlos a que entiendan la situación sin reproches ni recriminaciones y así poder revertir la situación. Es importante no juzgar porque sabemos que la persona que padece la ludopatía se siente obligada a jugar para satisfacer sus necesidades psicológicas. Entonces vamos a indagar para saber si es consciente de la situación, si desea cambiarla, si sabe el daño que se hace y le hace a su entorno, si desea una vida sin el juego y organizada. Todo esto lo logramos si podemos hacerle entender que tiene un problema, pues si no lo entiende lamentablemente no será fácil para él y hay que ser muy hábiles para hacerlo comprender pues muchas veces lo negará, necesitamos que pueda palpar lo que le sucede con los inconvenientes que le ha ocasionado jugar, como problemas económicos, familiares, laborales, trastornos de sueño, el consumo de alcohol, una vida desordenada... en fin una serie de situaciones que arrastra el ser ludópata. Él con todo esto debe descubrir que es una persona con una patología compulsiva por jugar o lo que es igual es un ludópata, inmediatamente hay darle alternativas para que su vida mejore tratando de que el tiempo que invertía en jugar sea aprovechado en otras actividades gratificantes que le desvíen del juego, quizás practicar un hobby, o hacer ejercicios, hacer algún deporte, leer, hacer alguna actividad, acompañarse de familiares y amigos. Podemos ayudar motivándolos pues sabemos que superar las adicciones es complicado y difícil, pero impulsándolos a que vean lo beneficioso que ha sido dejar el juego para su calidad de vida, es muy importante darle valor al empeño que ha puesto para superar su adicción alcanzando cada objetivo, hay que recalcar cada logro y avance por muy chico que sea es valioso. Sé su hombro y apoyo pues vivirá momentos estresantes y angustiantes llenos de ansiedad donde creerá no poder seguir adelante y buscará desviarse, no le señales ni le recrimines, sé empático con su dolor y dale la mano; pero debes ser firme para que pueda encumbrarse a un camino sano sin adicciones.
Comment and receive 25 YP 25
It happened to all us when we met Yoo.rs
#imadethismeme I am sincerely loving to make original Yoo.rs memes, and I think many of us feel identified with this meme, I abandon facebook in the days of knowing Yoo.rs a place where you could freely express yourself, a non-toxic community, all of them rely on each other, and best of all they value your opinion, your quality content, and allow many people who feel frustrated by Making Poesia that was not heard , Stories that were not read, photographs to be attributedif they were amazing, they did not have the visibility that deserved, Thank you very much Yoo.rs, for giving us the "microphone"; to be able to express ourselves freely.