Geloven als een kind

Geloven als een kind

Geloven als een kind… Het is (in elk geval voor de christenen onder ons) een bekende zin uit de Bijbel, uit Gods Woord. Daarbij wordt vaak gedacht aan hoe Jezus de kinderen zegent, nadat Zijn leerlingen hen probeerden tegen te houden (Lucas 18:15-17). Maar… is dat alles?

Uw speciale correspondent Joaz Christiano ging - uitgedaagd door @Hans van Gemert - voor u op onderzoek uit. In drie van zijn interviews belicht hij hieronder dit vraagstuk. Interviews met de enthousiaste Isabella, de gelovige Johannes en de theologische Charel.

enthousiasme

Enthousiasme van een kind 

Isabella, de mensen om jou heen zien dat jij een enthousiast meisje bent. Waarover ben jij zo enthousiast? 
Nou, kijk, ik ben enthousiast over voetbal. Mijn grote held is Daniëlle van de Donk. Ik heb er alles voor over om haar te zien en de hand te geven. En weet je wat zo cool is? Zij kent mij ook! En natuurlijk voetbal ik zelf ook. 
enthousiasme


En hoe weten al die mensen dat dan?


Ik post bijna elke dag iets op Insta, YouTube, Facebook, Twitter en andere social media. En steeds meer mensen volgen mij, juist omdat ik er zo enthousiast over ben.Dus jouw enthousiasme werkt aanstekelijk? 

Dat kun je wel zeggen, ja. En dat vind ik weer hartstikke cool. Daar word ik nog enthousiaster van. Mensen zeggen, dat ik zelfs de vreugde heb uitgevonden. Nou ja, dat is wel wat overdreven, maar ik wil wel altijd positief blijven. Wat er ook gebeurt…, zouden ze bij Nationale Nederlanden zeggen.

Dank je wel, Isabella, voor dit interview. Ik denk dat het heel veel duidelijk maakt. Tot gauw, op YouTube!

Ja, lezers, het enthousiasme van een kind kan je dus ècht opbouwen. Geniet jij daar ook wel eens van?

Enthousiasme en geloven als kind 

Johannes, jij bent gelovig opgevoed, vertelde je mij in het voorgesprek. Kun je de lezers daar ook iets over vertellen?

Ja, mijn ouders waren christen. Ik ben heel dankbaar dat ik God al zo vroeg in mijn leven mocht leren kennen. Al toen ik 6 was, wìst ik dat God bestond. En dat ik Hem als mijn Goede Herder wilde. Ik geloofde zeker als kind.


En kun je zeggen dat je enthousiast was over je geloof?

Dat geloof ik wel, ja. Ik weet in elk geval dat ik al ruim voor mijn 10e verjaardag mijn vader hielp met het bezorgen van de kerkblaadjes bij ons in de straat, in de flats. Het eerste vrijwilligerswerk voor de kerk, zeg maar.

Ook vond ik het leuk om christelijke liedjes te horen en te zingen. Daar werd ik wel enthousiast van, ja.Je bent nu volwassen. Is het enthousiasme gebleven?

Absoluut! Mijn geloof als kind is een prachtige basis om op voort te borduren. Natuurlijk is het geen recht-toe-recht-aan geloofsleven. Het leven kent immers pieken en dalen. Daar zijn we mens voor.

Maar ik kan zeker zeggen, dat ik nog steeds enthousiast ben. Daar communiceer ik dan ook graag over naar de wereld om mij heen.enthousiasme
Het is bijzonder om te zien hoe geloven als kind kan uitmonden in een enthousiast christenleven. Dank je wel, Johannes. 
En na het enthousiasme van Isabella en het geloof als kind van Johannes gaan we nu wat meer kijken richting de theologische achtergrond met Charel.

Geloven als een kind 

Charel, jij hebt theologie gestudeerd aan de ETH. Met die achtergrond kun je vast iets vertellen over het thema ‘Enthousiasme en geloven als een kind’. Wat is enthousiasme eigenlijk?

Enthousiasme komt van het Griekse woord entheos. Letterlijk betekent dat ‘vol zijn van God’. En dat is volgens mij ook precies wat er bedoeld wordt met geloven als een kind. Onbevangen vol zijn van God, zonder vooroordelen of ‘wat als vragen’.

enthousiasme

Goed, maar kùnnen mensen tegenwoordig dan nog wel geloven als een kind?

Dat is inderdaad heel moeilijk. Ook in Jezus’ tijd overigens al. Hij deed deze uitspraak richting de joodse leiders en Zijn leerlingen niet voor niets. Adam en Eva aten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad. En dat hindert ons nog steeds. Toch geloof ik, dat het mogelijk is om er heel dichtbij te komen. Onbevangen in God geloven, dwars tegen alle pijn en verdriet van het leven in… Er zijn mensen die zo leven, dus het kàn!


Als dat moeilijk is, maar het kan wel, hoe kan dat dan? Wat moeten wij daarvoor doen?

Ik denk dat wij het als mens niet op eigen houtje redden. We zullen Gods hulp hiervoor in moeten roepen. De Heilige Geest zal ons - volgens de Bijbel - bijstaan. Hij wil in ons hart komen wonen en ons leiden door het leven heen. Als wij bidden tot God en Hem vragen Zijn Heilige Geest over ons uit te storten, zàl Hij ons dat geven.

Dan vult Hij ons tot over de rand met de Heilige Geest; met Zichzelf dus. Je bent dan bijna letterlijk vol van God, enthousiast. En dat enthousiasme maakt ruimte voor het volop geloven als een kind.Dank je wel voor deze mooie uitleg, Charel. Ik hoop en geloof, dat de lezers hier veel aan hebben.


Tot zover deze interview serie over geloven als een kind, beste lezers. Als u mij vaker langs wilt zien komen hier bij Flying Eagle, laat het dan gerust weten!


enthousiasme
 
enthousiasme

In zijn schrijfuitdaging roept @Hans van Gemert ons op deze maand iets te schrijven bij een van de afbeeldingen.

Ditmaal koos ik voor de afbeelding van de journalist.

enthousiasme

Wil je ook meeschrijven,
maar ben je nog geen lid van Yoors?

Promote: support and profit

Support Flying Eagle with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!
More