Zoektocht naar de Herder (Getuigenis van Gods...

Zoektocht naar de Herder (Getuigenis van Gods aanwezigheid)

In dit artikel wordt een beeldende levensbeschrijving gegeven. De #herder leidt zijn schapen over de vlakten van het leven. Het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn, maar het is absoluut waardevol. Ook de vier belangrijkste christelijke feesten Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren passeren de revue.

Dromen van de Herder

Jaren geleden is het inmiddels. Een jochie van vijf heeft het prima naar zijn zin op de zondagsschool. Hij geniet van de spannende #Bijbelverhalen en van de mooie liedjes. Als hij zingt van het verdwaalde schaap ziet hij de prent voor zich: een man, een herder, met een lammetje op zijn rug. Hij droomt ervan ook ooit eens zo door iemand op de schouder genomen te worden. Wie weet of er ooit iemand zal zijn die zoveel om hem geeft, dat diegene alles zal doen om hem te helpen?!

Het dromen wordt een levenswijze. Het jochie groeit op met het idee dat op een dag alles goed zal komen. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw…

Ja, dat stil worden neemt hij heel letterlijk. Hij laat zijn klasgenoten hun gang gaan als ze hem keer op keer pesten. En ze pesten hem, juist omdat hij zo stil is. Maar ook al laat hij dan met zich sollen, toch is er meer... De jongen droomt van een nieuwe toekomst, van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, al beseft hij nog niet wat dat nu eigenlijk is.

Hij wordt ouder en – zou je denken – wijzer. Maar niets daarvan! Hij blijft in zijn droomwereld hangen, al voelt hij zich steeds ongelukkiger worden. Langzaam maar zeker begint hij iets te voelen van verdriet, van angst, van eenzaamheid. Hij merkt dat dit geen leven is, maar in zijn hoofd blijft de droom in tact, dwars tegen alles in.

Kiezen voor de Herder

Dan besluit hij te kiezen. Hij kiest voor een leven aan de zijde van de onbekende Herder. Zo hoopt hij die grote onbekende te leren kennen. Maar die Herder blijft ver weg, lijkt zijn roepen niet te horen. De jongen voelt zich nu echt verdwaald. Helemaal alleen in de grote boze wereld. Er is niemand die naar hem omkijkt.
Natuurlijk, er zijn wel anderen om hem heen. En zij geven ook wel om hem. Maar er blijft een diep gapend gat, een grote leegte in zijn hart. Hij verlangt naar meer liefde en meer kracht dan deze mensen hem ooit zullen kunnen geven.

De dominee vraagt of hij gelooft en hij antwoordt met een volmondig “ja!” Maar ondertussen sluipt in zijn hart de twijfel binnen.
Hij gaat op zijn knieën zitten om de zegen te ontvangen. Wat er dan gebeurt is eigenlijk niet onder woorden te brengen. Hij voelt hoe een warme gloed zijn lijf binnen stroomt. Plotseling beseft hij dat zijn droom werkelijkheid begint te worden. Hij ervaart hoe hij gedragen wordt door een kracht van buitenaf. Gods Geest neemt bezit van hem.

Rozen hebben doornen

Maar wie nu denkt dat zijn leven verder over rozen gaat heeft het toch echt lelijk mis. Het gaat eigenlijk op dezelfde voet voort. Naar aardse begrippen blijft hij in een droomwereld leven. En nu – na deze ervaring – misschien nog wel veel sterker dan eerst.

Maar misschien gaat zijn leven feitelijk juist wel over rozen. Hij beseft het niet, maar rozen hebben natuurlijk wel doornen! Ja, hij beseft steeds meer dat hij leeft naar Gods wil, maar ook dat hij van tijd tot tijd zondigt. Hij leert zichzelf kennen. En het mooiste van alles is dat hij ervaart dat hij de Herder niet ver weg hoeft te zoeken.

De Herder komt binnen

Hij maakt korte metten met zijn verleden en bidt een krachtig gebed. Hij geeft de Herder de sleutel van zijn hart en ervaart opnieuw dat die warme gloed bij hem binnenkomt. De ommekeer is een feit. De Herder heeft Zijn schaap gevonden en draagt hem nu op Zijn schouder.
Als de man – want dat is hij inmiddels - dat beseft, gaat hij meer en meer genieten van het leven. Meer dan ooit zoekt hij naar de momenten van geluk, naar de positieve kanten in elke gebeurtenis. Elke dag weer ervaart hij dat de droom uit zijn kindertijd werkelijkheid wordt. Niet in alles, maar stukje bij beetje. Natuurlijk is niet alles rozengeur en maneschijn, maar hij laat zich niet langer meer door treurige dingen inpakken. Hij is de baas over zijn eigen leven. Een leven en een ervaring om met anderen te delen. Want juist in het delen hiervan vindt hij zijn vreugde. Zijn openbaring is er een van de tegenwoordige tijd.

Vier grote christelijke feesten

Kerstmis, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren: vier grote christelijke feesten die hij heel regelmatig ervaart. Niet dat hij ze steeds (verstandelijk) benoemt, maar hij voelt ze met zijn hele ziel. De feesten komen in zijn leven bij elkaar en maken hem gelukkig. Het kind in hem is opgestaan tegen de duistere machten van de grote boze wereld. Hij is boven het verdriet uitgestegen op een wolk van warme gloed. En het mooiste van alles is dat hij nu nog met beide benen op de grond staat ook!

Het Kind dat met Kerstmis geboren is, werd opgezocht door de herders. De Herder Zelf werd als Lam geslacht voor de mensheid. Dankzij Pasen werd de deur werkelijk geopend, omdat het geslachte Lam opnieuw tot leven kwam.

De Herder voer op de wolken ten hemel, om voor deze jongen en voor ieder die dat wil een plaats in gereedheid te brengen. En zo ontstond ruimte voor God om met Zijn Heilige Geest het leven van de gelovigen – van Zijn kinderen - te verfrissen en als een herder te leiden. 

Een lammetje ging dwalen {#gedicht}

Een lammetje ging dwalen
ver weg en heel alleen,
maar al snel zou het verdwalen;
’t kon niet naar de kudde heen.

Jarenlang door vele landen
dwaalde het maar wat in ’t rond.
Het zocht telkens naar de banden,
die het aan de kudde bond.

Maar al wat er gebeurde,
’t kreeg de kudde nooit in zicht.
En toen het nooit iets hoorde
op zijn SOS-bericht,

moest het wel steeds meer verdwalen.
’t Kende zelfs zichzelf niet meer.
’t Riep zoveel herhaalde malen
naar zijn herder, naar zijn Heer.

Blijven zoeken was het enige
voor dit schaapje, zo alleen.
Maar nu heeft het uiteindelijk
toch gevonden en gaat heen.

Slotwoord: Wie is jouw herder?

Heeft deze boodschap jou aan het denken gezet? Wie is jouw herder? Wie bepaalt jouw leven?

Ik ben benieuwd! Laat het weten.

 

Links naar bijdragen van derden 

Wil je ook meeschrijven,
maar ben je nog geen lid van Yoors?

Promote: support and profit

Support Flying Eagle with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!


- The revenue of this ad will be returned to the Yoors members -
More



5 comments