Financieel voordeel om met anderen te delen


Veel mensen hebben genoten van hun vrije dagen en gaan weer naar school of naar het werk. Vol goede moed en met veel plezier. De mensen die niet naar school gaan en geen werk hebben eveneens weer prikkels om positief aan de slag te gaan. Met vrijwilligerswerk, zorgen voor de kinderen, als mantelzorger of een andere invulling van de beschikbare tijd. Personen die aangewezen zijn op een inkomen van de gemeente hebben de kans om voor twee financiële voordeeltjes in aanmerking te komen.

Laptop-regeling

De scholen gaan weer beginnen, dus veel ouders staan weer aan de vooravond van extra financiele uitgaven. Gelukkig wil de overheid de gezinnen met een minimum inkomen helpen om de meest kostbare aankoop te kunnen doen. Zodra een kind naar het voortgezet onderwijs gaat, kan er een beroep op de gemeente worden gedaan. De maximale bijdrage is € 450. Wijs bekenden op de laptop-regeling. Hoewel gemeenten weten wie er in beginsel voor in aanmerking komt, moet je er wel zelf om vragen. Raar maar waar, de regeling kan per gemeente verschillen.

Ziektekostenverzekering

Ook moeten mensen die van de gemeente een inkomen ontvangen bij de gemeente zelf aangeven dat ze willen deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering. Deelname kan behoorlijk veel schelen. Voor 1 januari moet de aanvraag bekend zijn. De Gemeentepolis is dus een collectieve zorgverzekering vooral voor mensen met een laag inkomen en of chronisch ziek zijn en of een beperking hebben. De dekking via de gemeente is vaak uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. Niet met deze mogelijkheid meedoen betekent dus meer betalen voor minder zorgverzekering. Ook hier moet je zelf bij je eigen gemeente navragen of je via de gemeente je ziektekosten kunt verzekeren. Raar maar waar, de regeling kan per gemeente verschillen.

Groene stroom

In veel gemeentes zijn er initiatieven voor groene stroom. Dat kan ook via zonnepanelen op andermans dak. Dat is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor je portemonnee. In gemeenten zijn hiervoor energiecorporaties opgericht. Deze corporaties hebben vaak een financieel voordeel voor haar leden. Daar alle beetjes helpen is het zinvol om na te gaan of er in je gemeente een energiecorporatie is of kan worden opgericht en wat de voordelen zijn.

Fietsplan 2020

Het fietsplan werd in 2015 afgeschaft en komt per 1 januari 2020 weer terug. Als je een beetje goed rekent dan heb je en een mooie e-bike en een financieel voordeel. Jammer is dat alleen werkgevers aan het fietsplan voor haar werknemers mag deelnemen, maar in het kader dat Nederland het belangrijkste fietsland ter wereld is, zouden de ouderenbonden aan hun leden hetzelfde voordeel moeten kunnen bieden. Overigens zou de regeling ook opengesteld moeten worden door gemeenten aan hun inwoners. Want medische deskundigen zeggen niet voor niets om te herstellen, ga wandelen of fietsen.

Huur- en zorgtoeslag

Volgens de belastingdienst zijn er nog 450.000 personen die geen huur- of zorgtoeslag aanvragen. Tot 1 september kan de aanvraag nog worden ingediend over het voorgaande kalenderjaar. Nu de vakantie voorbij is en we weer een onderwerp moeten hebben om zinvol over te praten, is in gesprekken aangeven dat personen die een inkomen hebben van € 22.375 in aanmerking komen voor huurtoeslag en met een inkomen van € 28.720 voor zorg toeslag. Op www.toeslagen.nl is heel eenvoudig een proefberekening te maken. Er komt een tijd, volgens mijn glazen bol, dat de belastingdienst de rechthebbenden zelf wijst op deze mogelijkheid, maar nu moeten de lezers dat nog maar even doen.