Het depot in Wageningen


Het werd weer eens tijd om in plaats van alleen maar de natuur op te snuiven cultuur op te snuiven. In Wageningen is al jaren Het Depot gevestigd op drie locaties en zijn onderling verbonden door Arboretum De Dreijen. Vandaag bezoek ik de hoofdvestiging die zich bevindt in een voormalig gebouw van de Wageningse Universiteit. Het gebouw werd door zijn vorm de banaan genoemd. Het depot is geen museum maar eigenlijk een expositie van hedendaagse beeldhouwkunst van torsen en fragmenten. De toegang is echt helemaal gratis.  

Hoe is dit mogelijk denk je, tenminste dat denk ik. Het is een stichting en het wordt mogelijk gemaakt door de stichting Utopa. 

De belangrijkste beweegreden van de toenmalige eigenaar van de Topa-Groep, Loek Dijkman, om zijn bezit in Stichting Utopa onder te brengen was zijn visie dat de onderneming een rol in haar omgeving vervult die verder gaat dan het verschaffen van werk en het maken van winst. De gedachte hierbij is dat de onderneming haar ‘overwinst’ niet aan aandeelhouders uitkeert maar aan haar omgeving waaraan zij haar bestaansrecht ontleent. De winst wordt aangewend voor het algemeen nut.

kultuur

Het depot is geopend vanaf donderdag t/m zondag van 11:00 - 17:00 uur. Echt een aanrader.  

kultuur
kultuur