Nachtelijke gebeurtenissen bij oom en tante


Wat gaat hieraan vooraf in dit #verhaal over #oomfrits en #tantecoby ?

Waar begint deze reeks?

 

Het was diep in de nacht. Tante Coby had een hele tijd liggen woelen, maar het viel niet mee de slaap te vatten. Dat pakket spookte te nadrukkelijk in haar hoofd rond, wat zou er toch inzitten? Er zat maar één ding op, maar daarvoor moest oom Frits eerst in diepe slaap zijn. Ze luisterde naar het gebruikelijke gesnurk naast haar en spiekte of er geen wakkere bewegingen waren. Fijn, alles leek veilig. Dit was het moment om haar nieuwsgierigheid te bevredigen! Heel voorzichtig sloop ze de slaapkamer uit. Oom Frits had een persoonlijke mancave ingericht op de zolder, dus het was logisch daar als eerste een kijkje te gaan nemen.

Op de deur die de zoldertrap verborg was voorzien van een opvallend verkeersbord met 'verboden toegang' er op. Ha! Dat gold vast niet voor echtgenotes en het middernachtelijk uur!

 

Ze probeerde de deur en werd meteen overspoeld door teleurstelling. Op slot! En nog erger: de sleutel ontbrak. Normaal stak deze in het slot, of hing ze aan een pinnetje op het kozijn. Maar, geen sleutel te bekennen! De volgende stap was het controleren van ooms broekzakken, maar ook daar geen sleutel te bekennen. Diep teleurgesteld kroop tante weer terug onder de deken. De vermoeidheid deed zijn werk, tante sliep deze keer snel.

 

Dit was het moment voor oom Frits, die tot op dat moment een uitstekende imitatie van een slapende echtgenoot had gespeeld. Het was hem niet meegevallen niet in lachen uit te barsten toen tante onverrichterzake terug in bed was gestapt en had grote moeite gehad niet een of andere passende opmerking te maken. Nu was het zijn beurt en hij stapte het bed uit.

 

Een tiental minuten later zien we oom terug in de woonkamer. Het is nogal donker en bijna raakt hij verstrikt in het waslijntje met kerstkaarten die als een vrolijk lint door de kamer is gespannen. De bewuste doos zet hij naast de kerstboomstandaard. Het lantaarntje bij het stalletje wordt aangeknipt.

Heel voorzichtig snijdt hij de plakband die de doos dichthoudt door, de restjes gaan in de afvalemmer. Dan pakt hij de doos uit en zet wat spulletjes op tafel. Hij bekijkt het resultaat en knikt tevreden. Geweldig, dit nieuwe kerstservies. Dat was een goede tip geweest van mevrouwStip!

Het zal ongetwijfeld een verrassing zijn voor tante! Hij moet niet vergeten de camera klaar te leggen om haar gezicht vast te leggen als ze straks beneden komt.


(c)2018 Hans van Gemert
Afbeelding: Pixabay


Het cursief geschreven stukje past precies in de 140-woorden uitdaging van FrutselenindeMarge

Het geheel bevat de tien steekwoorden van de schrijfuitdaging van december 2018

Schrijfuitdaging december 2018

Je kunt het hele jaar 2018 nog meedoen!

De blog van mevrouw Stip over kerstmokken

Bumba Crafts
You know Bumba, don't you?? The Flemish clown, who does all kinds of frills with his friends in the circus? Maybe you've seen him on TV, in the theater or in a show at amusement parks? On TV, an episode (especially for toddlers) usually takes only 4 minutes, but toddlers love it! Also the friends of Bumba (usually they are animals) are popular. You have eg. Kiwi, a dancing and singing bird, Tubi the elephant, Pantoef the hippo, Bumbum the rhino, Babaki the dog, Nanadu the bear, Suzu the sea lion, Kiko the frog and much more! If you would craft this Bumba with or for the toddlers yourself, that will also be a success.. Homemade is so much more fun! Supplies: Styropor cone (this one is 11 cm but you can also take another size of course), glue and yellow paint (eg. from Creall), piece of red and pink paper, permanent marker and small red pump (10mm). Pick the cone on a sateprikker so you can paint it easier without getting dirty hands. After painting, put the stick in a glass to allow the paint to dry for a while. Creall paint covers nicely and dries quickly. Save this image (right mouse button), go to the download folder and print it to size. For the 11cm cone the face is 4cm wide and 3cm high. Or just remark the parts yourself on pink paper. First paste the head so that the hat is still visible. Stick the black star on top of his head and glue the pompon as a nose. Then glue the heart, the hands and the feet, and oh, also the dots on his hat! And ready is Bumba! Take the stick out of his butt:) and give your Bumba a nice place! Bumba is also nice to use as a treat. For example, by tying or gluing a box of raisins in the hands. Maybe you can tie some goodies on his back, or if he's on the treat. Anything is possible, because you know, in the circus can also do anything! . Do you want to craft Bumba? Below you can see where you can find the materials! In the Heutink webshop the 11cm cone costs only 54ct per piece! click HERE for more info Set of paint, 6 bottles for 11,95, also at Heutink. click HERE for more info Coloured cardboard | Colortime | A5 | 180 gram | 60 vel (3,94) More info Making sun out of paper with toddlers and preschoolers - Read more Daffodil tinkering with toddlers - Read more Piggy pink pigs/piglets - Read more De Knutseljuf Ede has been working with Mirelle van Crea for years with Kids! All craft tips of De Knutseljuf Ede can be found on the website www.lid teacher.en Follow De Knutseljuf Ede on Instagram and ilse @lid teacher.en - Want to see more here on Yoors? Or give a comment or maybe post something yourself? That can be! Sign up first (free) at Yoors: - Sign up here for free at Yoors! #bumba #tinkering #peters #circus #tinkertip #creatively #styroporcone #peter #treat #peterspeelzaal #hostcare
Comment and receive 26 YP 26
Gambling
To understand this topic I must begin by explaining well what a player is; you are a person with a gambling addiction disorder. - It is like a person addicted to drugs who needs it to feel pleased and satisfied, drugs are for them a compulsion to an irresistible desire, in the same way feels the player who seeks to play constantly and compulsively to satisfy the needs of his brain. When the gambler is deprived of gambling, he feels the same sensation as a drug addict when he cannot consume. That is why dealing with this pathology is not an easy task, like all addictions can be overcome, but we must arm ourselves with a lot of empathy, willpower and motivation to help that person who suffers from this disorder. Here are some tips that could help if we know a person who is going through this situation, but remember that there are specialized professionals to treat these cases. - - Help to understand that there is a problem that is gambling and that resembles substance addiction; Just as the drug addict says he needs drugs to feel better, the gambler needs to gamble compulsively to feel full. They must be guided to understand the situation without reproach or recrimination and thus be able to reverse the situation. It is important not to judge because we know that the person who suffers from gambling feels compelled to play to satisfy their psychological needs So we are going to inquire to know if he is aware of the situation, if he wants to change it, if he knows the damage that is done and does to his environment, if he wants a life without gambling. We achieve all this if we can make him understand that he has a problem, because if he does not understand it, unfortunately it will not be easy for him and you have to be very skillful to make him understand because many times he will deny that he can feel what happens to him with the inconveniences that he faces. It has caused gambling, such as financial, family and work problems, sleep disorders, alcohol consumption, a disorderly life ... in short, a series of situations that drag being a gambler. With all this, he must discover that he is a person with a compulsive pathology for gambling or, what is the same, is a gambler, immediately there is to give him alternatives so that his life improves trying that the time he invested in playing is used in other rewarding activities that They divert you from the game, perhaps practicing a hobby, or doing exercises, doing a sport, reading, doing some activity, being with family and friends. We can help by motivating them because we know that overcoming addictions is complicated and difficult, but by encouraging them to see how beneficial quitting gambling has been for their quality of life, it is very important to give value to the effort they have made to overcome their addiction by reaching each goal Each achievement and progress must be emphasized, no matter how small it is, it is valuable. Be his shoulder and support him because he will live stressful and distressing moments full of anxiety where he will think he cannot move on and will seek to deviate, do not point to him or recriminate him, be empathic with his pain and shake his hand; but you must be firm so that you can climb to a healthy path without addictions. Para entender este tema debo comenzar por explicar bien qué es un Ludópata; es una persona con un trastorno adictivo al juego. - Es como una persona adicta a las drogas que la necesita para sentirse de manera gratificante, las drogas son para ellos una compulsión a un deseo irresistible, de la misma manera siente el ludópata que busca jugar de manera constante y compulsiva para cubrir las necesidades de su cerebro.Cuando al ludópata se le priva del juego siente la misma sensación que un drogadicto cuando no puede consumir. Es por eso que lidiar con esta patología no es tarea fácil, como toda adicciones puede superarse, pero debemos armarnos de mucha empatía, fuerza de voluntad y motivación para ayudar a esa persona que padece este trastorno. Aquí dejo algunos consejos que podrían ayudar si conocemos a una persona atravesando esta situación, pero recuerda que existen especialistas profesionales para tratar estos casos. - Ayudar a comprender que existe un problema que es la ludopatía y que se asemeja a la adicción de sustancias; pues al igual que el drogadicto dice necesitar drogas para sentirse mejor, el ludópata necesita jugar compulsivamente para sentirse pleno. Hay que guiarlos a que entiendan la situación sin reproches ni recriminaciones y así poder revertir la situación. Es importante no juzgar porque sabemos que la persona que padece la ludopatía se siente obligada a jugar para satisfacer sus necesidades psicológicas. Entonces vamos a indagar para saber si es consciente de la situación, si desea cambiarla, si sabe el daño que se hace y le hace a su entorno, si desea una vida sin el juego y organizada. Todo esto lo logramos si podemos hacerle entender que tiene un problema, pues si no lo entiende lamentablemente no será fácil para él y hay que ser muy hábiles para hacerlo comprender pues muchas veces lo negará, necesitamos que pueda palpar lo que le sucede con los inconvenientes que le ha ocasionado jugar, como problemas económicos, familiares, laborales, trastornos de sueño, el consumo de alcohol, una vida desordenada... en fin una serie de situaciones que arrastra el ser ludópata. Él con todo esto debe descubrir que es una persona con una patología compulsiva por jugar o lo que es igual es un ludópata, inmediatamente hay darle alternativas para que su vida mejore tratando de que el tiempo que invertía en jugar sea aprovechado en otras actividades gratificantes que le desvíen del juego, quizás practicar un hobby, o hacer ejercicios, hacer algún deporte, leer, hacer alguna actividad, acompañarse de familiares y amigos. Podemos ayudar motivándolos pues sabemos que superar las adicciones es complicado y difícil, pero impulsándolos a que vean lo beneficioso que ha sido dejar el juego para su calidad de vida, es muy importante darle valor al empeño que ha puesto para superar su adicción alcanzando cada objetivo, hay que recalcar cada logro y avance por muy chico que sea es valioso. Sé su hombro y apoyo pues vivirá momentos estresantes y angustiantes llenos de ansiedad donde creerá no poder seguir adelante y buscará desviarse, no le señales ni le recrimines, sé empático con su dolor y dale la mano; pero debes ser firme para que pueda encumbrarse a un camino sano sin adicciones.