Warme lentezon (tanka)


Warme lentezon

Spelend met licht en water

Ondersteboven

Kijken de bomen mij aan

Of is alles spiegeling?


(c)2019 Hans van Gemert

Eigen afbeelding


De #tanka  is een lyrisch #gedicht , bestaande uit vijf regels met doorgaans 5-7-5-7-7 lettergrepen, zonder bedoeld rijm of vastgestelde maat. De bakermat van de tanka ligt in de Japanse cultuur van de vijfde eeuw. In de tanka raakt een natuurimpressie aan een diep gevoel of valt er op een natuurlijke wijze mee samen. De tanka verwoordt hoe een #natuurindruk en een eigen beleving elkaar vinden; met elkaar een gedicht vormen. (Bron: Wikipedia)