Hitte stress bij dieren. Waar blijft het hitte plan? | Hans

Hitte stress bij dieren. Waar blijft het hitte plan?

Deze zomer zullen weer vele dieren urenlang onbeschrijflijk lijden door hitte bij hun transport naar slachthuis of opfokbedrijven en in de buitenruimte. Een ruime Kamermeerderheid wil maatregelen bij hun transport, maar het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onder leiding van  @christenunie weigert dat.

Bij deze temperaturen denk ik aan de dierentransporten. In de sector was afgesproken geen transport boven bv 30 graden. Maar in de praktijk gebeurde dat wel en waarom? Omdat het een sectorale afspraak was en geen wettelijke regeling. Zo gaat het met die eigen verantwoordelijkheid. Er zijn dagen dat de temperaturen oplopen tot 35 graden. Ondanks die hitte gaan de diertransporten naar de slachthuizen door. Weer opnieuw vragen aan de minister (van christelijke huize en boerendochter) stellen : waar blijft het hitteplan.

Hittestress bij dierenvervoer.
Er zijn strengere wetten en voorschriften nodig om het welzijn van dieren te garanderen die op zeer warme dagen worden vervoerd. Dat stellen dierenwelzijnsorganisaties De Dierenbescherming en Eyes on Animals na onderzoek. Bij het merendeel van de tientallen inspecties per jaar constateert Eyes on Animals hittestress bij dieren, onder meer doordat vrachtwagens stilstaan in de zon en de dieren te dicht op elkaar staan.

Bomen in de wei nu meer dan ooit nodig. Na jaren van kaalslag op het platteland, waarbij boeren stelselmatig bomen en houtwallen om financiële redenen hebben verwijderd, is nieuwe aanplant meer dan ooit nodig. Twee hete zomers achtereen maken duidelijk dat het planten van bomen eigenlijk geen dag meer kan wachten. Kippen, schapen, geiten, varkens, koeien, paarden, ezels - ze hebben allemaal baat bij natuurlijke beschutting tegen de brandende zon.

Ongekend dierenleed
Elke zomer staan vele duizenden schapen en koeien zonder schaduw in de wei. Maar de meeste dieren kwijnen ongezien weg in volle, afgesloten stallen. Ze leven zo dicht op elkaar, dat hitte in de stal blijft hangen. De temperatuur loopt daar behoorlijk van op. En dan is er nog het transport. Niet voor niets is het bij wet verboden om dieren te vervoeren bij buitentemperaturen hoger dan 35 graden. Maar de praktijk laat zien dat deze grens te hoog is en dat er elke zomer duizenden dieren sterven door de hitte.

Door gefokt om sneller groeiende en meer biggen te leveren; dat heeft geleid tot steeds zwaardere varkens met in verhouding kleinere longen en een kortere snuit. Daardoor kunnen ze nóg slechter tegen hitte, want varkens gebruiken hun snuit om warmte af te scheiden.
Lees hier verder over oververhitting bij verschillende diersoorten.

Meldpunt voor dieren in de volle zon zonder beschutting
Hoewel er ook boeren en houders van dieren zijn die heel goed weten dat koeien, paarden, schapen en andere (boerderij)dieren bij wet recht hebben op schaduw en beschutting, zijn er nog altijd velen die zich daar niets van aantrekken en de dieren in de volle zon laten staan.Dit criminele gedrag moet stoppen en daarom is er een meldpunt ingesteld.

Share
Share and earn €1 per 1000 views.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.

3 comments