Gouden Eeuw


#nederland#goudeneeuw 

Een gouden eeuw of gouden tijdperk verwijst naar een bloeiperiode in de geschiedenis van een land of cultuur. Nederland, of beter, de Republiek der zeven verenigde Provinciën kende ook een gouden eeuw. Deze valt voor een groot deel samen met de zeventiende eeuw. In deze periode was de Republiek toonaangevend in de wereld op het gebied van handel, wetenschap en kunsten. Ook werd toen de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) opgericht. Destijds het grootste handelsbedrijf ter wereld en de eerste naamloze vennootschap met vrij verhandelbare aandelen.

Na rampjaar 1672, toen "het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos' was, begon een periode van economische en maatschappelijke neergang en ging deze gouden eeuw als een nachtkaars uit.

Kopstukken uit de Gouden eeuw zijn onder andere kunstschilder Rembrandt van Rijn, de zeekapiteins Michiel de Ruyter en Maarten Tromp, Anthony van Leeuwehoek (uitvinder van de microscoop) en koning stadhouder Willem de derde.


Overigens was de Republiek der zeven verenigde Provinciën een staatkundige uitzondering van Europa in die tijd, dat vooral bestond uit koninkrijken. De Republiek echter bestond uit acht soevereine staten: Stad en Lande (Groningen), Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Holland, Zeeland en Drenthe. Elke staat bestuurde zijn eigen gebied. Vertegenwoordigers van zeven staten (Drenthe viel hierbuiten) stuurden hun vertegenwoordigers naar de Staten-Generaal in Den Haag.

Gebiedsdelen die zich buiten de acht provinciën bevonden maar wel tot het grondgebied van de confederatie behoorden, de zogenaamde generaliteitslanden, bevonden zich in de huidige Nederlandse provincies Noord-Brabant (Staats-Brabant), en Limburg (Staats-Overmaas en Staats-Opper-Gelre), in het huidige Zeeuws-Vlaanderen (Staats-Vlaanderen) en in het zuidoosten van Groningen (Wedde en Westerwolde). [Bron: Historiek]


NB: De term 'Gouden' Eeuw is in opspraak omdat deze misplaatst geacht wordt. Dit in verband met de slavenhandel die ook in dit tijdperk plaatsvond. Met name door de tegenhanger van de VOC, de VWC (Vereenigde Westindische Compagnie) die talloze lucratieve 'handelsmissies' uitvoerde van Afrika naar Amerika. Met aan boord tot slaaf gemaakten die onder de meest erbarmelijke omstandigheden de overtocht maakten (velen lieten daarbij het leven). Om na aankomst te worden verkocht aan de hoogste bieder in de nieuwe wereld. Vaak waren die bieders katoenplantage houders waar deze tot slaaf gemaakte Afrikanen vervolgens een kort en ellendig leven van zware lichamelijke arbeid en mishandeling wachtte. Een zwarte pagina in de geschiedenis!


© Zoet Hongaars Leven