Onrust over Donkerplas: Hoofdstuk 3 | Rudi

Onrust over Donkerplas: Hoofdstuk 3

‘Als ik je zeg dat er een monster rondvliegt aan de rand van Woudheuvel, dan klopt dat ook!’ gromde Rolf naar Meester Boehoe. Hij stak zijn scherpe snuit in de lucht en snoof met korte tussenpozen de geur van het gevaar dat op hen afkwam binnen. Zijn persoonlijke herinneringen herkenden het wezen niet, maar ergens in zijn diepste wezen wist hij dat zijn voorvaderen dit monster ooit nog hadden gekend.

Wolven liepen al heel lang rond op de aarde, zelfs nog voor de mens bestond. In zijn onderbewustzijn dat putte uit de wetenschap die in zijn genen was opgeslagen lag het antwoord besloten. Woorden en begrippen die zijn stamvader zich eigen had gemaakt, drongen zich aan hem op. Beelden van vernietiging vlogen als een waas voor zijn ogen, zo danig erg, dat hij op zijn schoften trilde.

Meester Boehoe staarde hem aan en zag de angst die over het lijf van de wolf golfde. Als wijze meester van het bos analyseerde hij vliegensvlug de feiten die hij op dit moment ter beschikking had. Een monster dat vloog en brand veroorzaakte? Er lag een woord op de randen van zijn snavel. Een woord dat al eeuwenlang niet meer was uitgesproken onder de dieren, een woord dat zo goed als uitgestorven was, net als de eigenaar van deze naam. Als zijn vermoeden, hoe onmogelijk dit ook leek, waar bleek te zijn, zouden de inspanningen van de familie Bever nutteloos zijn.

‘Knaag, Zaag en Opa Raspje moeten direct hun opdracht staken aan Donkerplas en terugkomen naar de open plaats op de vluchtheuvel. Roep de andere inwoners van Woudheuvel op, maak ze wakker als ze reeds slapen en laat ze daar ook verzamelen. Het gevaar is te groot en we kunnen het op dit moment zeker niet aan als ik vermoed wat er aan de hand is. Vlug, vooraleer het te laat is,’ riep Boehoe naar de groep groene spechten die in zijn nabijheid zaten.

Zonder verdere plichtmatigheden vlogen ze onder de leiding van Klopper, de slimste groene specht, weg en het duurde niet lang vooraleer de roffel van de berichten in Woudheuvel en omstreken de lucht vulde. De boodschap van deze code was duidelijk voor iedereen: ‘Laat alles vallen en kom naar de open plaats boven op de vluchtheuvel. Dit is geen oefening! Orders van Meester Boehoe!!!’

© Rudi J.P. Lejaeghere


https://yoo.rs/onrust-over-donkerplas-hoofdstuk-2?Ysid=22086 


Share
Share and earn €0.001 every time someone reads this post.