Pay Per Post : Omdat jij het waard bent.


Er wordt veel gediscussieerd en gepraat over Yoors Pay Per Post. De strekking is vaak: 'dat er zoveel gratis content is dat ze voor mijn content niet gaan betalen' Dat is dus precies de reden...

View this photo for € 0,29!

20 members love this post