Verweer van de wederpartij deel 2


https://yoo.rs/soberana/blog/herstart-vroegere-relatie-verweer-van-de-wederpartij-de-vader-van-de-furie-deel-1-1563572613.html?Ysid=11672

Hij begint bij het moment dat Elvira en hij 'moesten' trouwen.

Alles was zorgvuldig gepland. Het eerste deel van zijn studie deed hij op Curacao. Daarna zouden zij trouwen en naar Nederland vertrekken, waar hij zijn studie kon afronden. Pas daarna zouden ze aan kinderen beginnen.

Een jaar voor de geplande trouwdatum werd Elvira zwanger. Hij was dolgelukkig en woest-kwaad tegelijk.

Hoe blij en gelukkig hij ook was met de baby die op komst was, hun toekomstplannen vielen in duizend stukken uiteen. Zij was, zonder overleg met hem, gestopt met de pil.

'Ik voelde me bedrogen en verraden en heb in blinde woede iets gezegd dat niet voor herhaling vatbaar is.'


Hij had zowel Elvira als later ook zijn dochter om vergiffenis gevraagd. Dochterlief antwoordde dat hij beter zijn tong had kunnen afbijten.

'Ze heeft gelijk. Als ik mijn woorden daardoor ongezegd had kunnen maken, zou ik dat alsnog hebben gedaan.

Dios pordona mi: net mijn kind dat zo sprekend op mij lijkt...'

Zijn stem slaat over, hij slikt nadrukkelijk, vermant zich en neemt snel een slok koffie.


Hij moest een fulltime baan zoeken, in de avonduren studeren, in plaats van een studiebeurs een studie-opdracht regelen, voor een jaar later dan gepland.

Intussen werd er met spoed getrouwd, want Elvira dreigde te worden 'uitgezet als ongewenste vreemdelinge'.

'Regelrechte discriminatie, die vervloekte LTU !' (Landsverordening Toelating en Uitzetting)

Hij slaat met zijn vuist op zijn bureau, zijn mond is tot een smalle streep vertrokken.


Met het geld van de studie-opdracht konden ze als gezin in Nederland rondkomen. Toch verkoos Elvira een parttime baan te nemen, voor de uren dat hij geen colleges had, met als argument dat ze niet afhankelijk van hem wenste te zijn.

'Wie beweert dat mannen niet kunnen multitasken, heeft mij nooit bezig gezien.'

Glimlachend vertelt hij hoe hij achter zijn studieboeken zat met zijn dochtertje op schoot en had geleerd vieze luiers uit te spoelen, want de pampers moesten nog worden uitgevonden.


Hij dacht dat het goed ging...

Tot de dag dat hij thuiskomend van college, merkte dat Elvira met hun eenjarige dochter was vertrokken...

Alle kleding en overige spullen van vrouw en kind waren weg. Elvira koos domicilie ten kantore van een advocate, van wie hij twee dagen later een schrijven ontving:

Cliente eiste echtscheiding op grond van affectieve verwaarlozing, secundair geestelijke mishandeling, zag af van alimentatie en verzette zich tegen een omgangsregeling voor het kind.

Hun woonadres werd geheim gehouden. Hij zou hen pas jaren later terugzien en kennis maken met zijn zoon. Niemand had hem verteld van Elvira's prille nieuwe zwangerschap, toen ze hem verliet.


https://yoo.rs/soberana/blog/herstart-vroegere-relatie-de-wederpartij-en-zijn-kinderen-1563635917.html?Ysid=11672