#stoppesten


Schade bij slachtoffers is niet te zien aan de buitenkant. Een wond buiten valt te genezen maar de onzichtbare wonden zijn amper te zien, maar bijv. te ervaren als een gevoel die men beschrijft als 'bont en blauw geslagen hart'. #stoppesten

#Shah: De Nederlandse Staat moet effectieve acties ondernemen tegen pesten. We kunnen wel wijsheid blijven delen met de hoop dat men vriendelijk zal worden voor elkaar, maar helaas zijn er ook mensen die zich bewust schuldig maken aan pesterijen.