Een van mijn guilty pleasures is me irriteren aan vage elitaire prijzen waarvan de snobistische bubbel zo klein is dat alleen de ontvanger en degene die de prijs uitreikt deze kennen. Voordat de ontvanger de prijs krijgt heeft deze er ook nog nooit van gehoord.

Hieronder weer een mooie.

Dit leverde haar de BNG Bank Theaterprijs 2018 op, de prijs voor ‘meest veelbelovende theatermakers tot 35 jaar’.

  1. De prijs is van de BNG Bank ?! Nooit van gehoord.
  2. En de dan wordt de bubbel nog kleiner gemaakt : Theatermakers tot 35 jaar.

Wat zal ze blij zijn geweest met deze prijs !

Ken jij ook nog een mooie prijs zodat ik me daar even lekker aan kan irriteren ?
En de vraag die ik werkelijk heb. Wat heb je aan zo een prijs ? Is zij werkelijk verder gekomen door deze prijs ?

Ik denk dat de prijs uitreiker vaak meer aan jou heeft dan degene die de prijs ontvangt ..


UPDATE :

  1. Het is best een grote geldprijs.
  2. Er zijn meerdere categorien.
  3. Ik denk dat iemand best blij is met 45.000 euro.
  4. BNG Bank weet ik nog steeds niet wat het is. Maar het is dan ook niet voor particulieren.


BNG Bank is van en voor de publieke sector. Alles wat we doen staat in het teken van maatschappelijke impact. Bij ons draait het niet om zoveel mogelijk winst, maar om maximale maatschappelijke impact. Dat is onze drijfveer.

Onze ambitie is dat klanten ons beschouwen als natuurlijke partner voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, dat we daarin succesvol zijn en we onze maatschappelijke impact waarmaken en kunnen aantonen.#vageprijzen

Wat heb je aan een prijs als niemand deze kent?