Vogels in de stress door droge lente


Veel weidevogels hebben momenteel last van de droge lente. Door de droogte in de velden zijn er geen insecten en regenwormen zijn diep in de bodem weggekropen. Er worden veel dode weidevogelkuikens gevonden.

Ook andere vogelsoorten hebben het zwaar. Vanaf mijn balkon zag ik deze zwarte kraai moedeloos rondstappen over het droge gras. Af en toe stak hij zijn snavel in de grond, maar veel kwam er niet uit.Om de weidevogels tegemoet te komen kunnen boeren helpen door her en der water op hun land te pompen. Ook mensen met een tuin kunnen helpen door in een hoek van de tuin te zorgen voor een regenplas op de aarde. Dit trekt ook insecten aan, die de vogels gebruiken om hun jongen te voeren.