Gods woord geeft leven. Als het door geloof wordt gesproken, heeft het een enorme kracht om bolwerken te vernietigen en succes in je leven te brengen. Wat betekent het om Gods woord te spreken? Het woord van God in je leven spreken is Gods wil over je leven verkondigen door geloof door Jezus Christus.

Wat is het Woord van God aan de gelovige?
Uitgedrukte gedachten en wil van God die leven en geest zijn. Opgeschreven in de bijbel, overgebracht door profeten en rechtstreeks door God zelf gesproken. Het is Jezus Christus (Johannes 1:1)
Gods woord is puur en volledig.(Spreuken 30:5) Het biedt oplossingen voor alle problemen die je in het leven kunt tegenkomen. Er mag niets worden toegevoegd of verwijderd. (Openbaring 22:18-19) Het moet niet worden verdraaid om aan iemands egoïstische verlangens te voldoen en goddeloze agenda's te rechtvaardigen.
Het is bewezen, perfect en biedt bescherming aan degenen die hun vertrouwen op God stellen. (2 Samuël 22:31) Degenen die de goedheid van God hebben geproefd, kunnen getuigen van zijn trouw.
Het woord bereikt waar God het naar toe stuurt en is nooit tevergeefs. (Jesaja 55:10-11) Als God een woord van genezing uitzendt, zal Hij precies dat doen omdat Hij trouw is en geen man om te liegen.
Het is de kracht van God. Het woord verteert al het kwaad. (Jeremia 5:14) Je moet het dus gebruiken om alle werken van duisternis in je leven te vernietigen.

Wat betekent het om in je leven Gods woord te spreken om te gedijen?
God wil dat je geestelijk, emotioneel, fysiek, financieel en sociaal voorspoedig zult zijn, want succes in een koninkrijk gaat niet alleen over materiële rijkdom. Het is Gods gunst en zegeningen in je leven. Deze gunst zal je helpen om zowel geestelijk als in je carrière, opleiding, bedrijf en relaties vooruit te komen.

Jehovah Jireh is een koning die alles bezit. Je bent een rentmeester om met Zijn zegeningen om te gaan. Als je ze trouw behandelt, vertrouwt Hij je meer toe. Gods zegeningen vloeien van Hem naar jou en naar anderen om zo Zijn koninkrijk uit te breiden.

Als Zijn ambassadeur moeten uw woorden en daden Hem verheerlijken. Je leven moet Christus openbaren en Zijn liefde, mededogen en nederigheid openbaren. Zodat wanneer mensen jou zien, ze Christus zien en Hem willen dienen. Op deze manier draag je goede vruchten en win je zielen voor het Koninkrijk.

In Christus is er overvloed en je leven zou dit moeten weerspiegelen. (John 10:10) Als u op een van deze gebieden problemen ondervindt, wilt u misschien uw leven onderzoeken. Hoe is het met je spirituele leven? Leef je volgens de wegen van de Heer? Welke woorden spreek je elke dag over jezelf?

Woorden zijn erg krachtig en lijken misschien eenvoudige uitspraken, maar het zijn krachtige verklaringen in de spirituele wereld. Ze kunnen je leven creëren of vernietigen.

Pas op dat de duivel je niet bedriegt door slechte woorden over jezelf en anderen te spreken. Omdat hij deze woorden zal gebruiken om pijn en lijden in je leven toe te brengen. De bijbel waarschuwt ons voor roekeloos spreken en moedigt ons aan om onze tong te beschermen tegen het kwaad. (Spreuken 21:23)

Weeg je woorden zorgvuldig af en denk erover na voordat je ze uit je mond haalt. Soms is het het beste om te zwijgen om problemen te voorkomen, omdat er veel wijsheid schuilt in stilte. Prediker 3:7 leert dat er een tijd is om te spreken en een tijd om te zwijgen. Daarom moet u weten wanneer u moet praten en wanneer u moet zwijgen. Gebruik je mond om te zegenen en goede dingen te verklaren in plaats van te vloeken en slechte dingen aan te trekken.

Gods beloften, profetieën en principes
Bij het lezen van het woord van God zijn er drie dingen waar je op moet letten; beloften, profetieën en principes. Het is jouw plicht om ze te vinden en te begrijpen.

Overal in de Schrift vinden we de beloften van God. Het is onwetendheid die ervoor zorgt dat je de realiteit van deze beloften niet ervaart. Het is belangrijk om te weten wat God over jou en je familie zegt en wat Hij van je verlangt. Let altijd op Gods stem, want Hij praat nooit tevergeefs. Hij kan tot je spreken door middel van dromen, visioenen, Schriften of zijn profeten. Geloof dan in Zijn beloften en verkondig ze in de naam van Jezus Christus.

Principes zijn instructies en voorwaarden die moeten worden nageleefd om te gedijen. Pas ze toe in je leven om Gods zegeningen te ervaren en te genieten van je wandel met God. God heeft bijvoorbeeld gehoorzaamheid nodig om Zijn zegeningen los te laten.(Deuteronomium 28) Om aan deze voorwaarden te voldoen is veel discipline en Gods genade nodig.

De kracht van het spreken van het Woord van God om zich te manifesteren
Door Zijn woord schiep God het universum en alles wat erin zit. Hij zag dat het goed was. Dit laat zien hoe krachtig woorden zijn. Daarom moet je Gods woord gebruiken om je werkelijkheden volgens Zijn wil te creëren.

In Marcus 11:23 moedigt Jezus Christus aan om in geloof het woord uit te spreken om obstakels uit de weg te ruimen.

Het woord is in staat om je leven te veranderen en je de overwinning te bezorgen op al je vijanden en problemen. Dus hoe bereik je dit? Om Gods woord in je leven te manifesteren, heb je geloof nodig, dat Hebreeën 1:1 beschrijft, als geloven en hopen op onzichtbare dingen.
Dit is volledig vertrouwen in God, zonder enige twijfel in je hart.

Begrijp wat het woord betekent met openbaring van de Heilige Geest.
Heb oprechte bedoelingen. God niet om dingen vragen om in je egoïstische behoeften te voorzien.
Vertrouw erop dat God het al heeft gedaan en geef Hem dank en glorie. (Marcus 11:24)

Spreek het woord van God over uw situatie
Wat voor problemen je ook hebt, blijf erover praten totdat ze het horen en vluchten. Verklaar de beloften van God.
Vernietig alle negatieve woorden in je leven door elke tong het zwijgen op te leggen terwijl je tegen je lot praat. Zet alle vloeken om in zegeningen. Let altijd op wat mensen zeggen. Als je slechte woorden hoort, annuleer ze dan onmiddellijk met het bloed van Jezus Christus, zodat ze geen vruchten afwerpen in je leven. Arresteer ze snel in de geest voordat ze zich in het fysieke kunnen manifesteren.

Moge God je wijsheid geven om over je uitdagingen Zijn woord te verkondigen, Zijn macht te ervaren en als overwinnaar tevoorschijn te komen. #Christianity #geloof #bijbel


Wat betekent het om Gods woord over je leven te spreken?

2 comments