Hoe verloopt de aanvraag, beoordeling en verstrekking van een hypotheek


Voordat je een woning gaat kopen ga je eerst langs een hypotheekadviseur. De hypotheekadviseur ga je een hypotheekadviesgesprek aan. De aanvraag van de #hypotheek . #geldzaken #geld #financien #zekerheid #verhuizen #huiskopen

  1. De beoordeling
  2. De verstrekking

De aanvraag

Je hebt bij de makelaar een leuke woning gevonden en je wilt deze gaan kopen. Je hebt een gesprek gehad bij de hypotheekadviseur en die heeft je het advies gegeven dat je de woning kunt financieren met een hypotheek. Het kan voorkomen dat het hypotheekadviesgesprek ertoe leidt dat er meteen een aanvraag van de hypotheek wordt gedaan. Het adviesgesprek en de aanvraag tot een hypotheek lijken er veel op elkaar. Ook hier wil de hypotheekverstrekker wil de benodigde zaken van je weten.

  • Persoonsgegevens: NAW-gegevens, burgerlijker staat, leeftijd en kinderen.
  • Inkomensgegevens: wat is het jaarlijkse bruto-inkomen van jou en je partner. Hieruit wordt de woonquote berekend het percentage wat gebruikt kan worden voor de betaling van de hypotheeklasten.
  • Gegevens van het onderpand: de woning is het onderpand waar de hypotheek op gevestigd wordt. De hypotheekverstrekker wil het taxatierapport ontvangen van de woning.
  • Hypotheekgegevens: hypotheekrente, aflossingsvorm, rekeningnummer, NHG en de hoogte van de hypotheek.
  • Overige gegevens: eventuele overige zekerheden en gegevens van de adviseur.
De hypotheekverstrekker neemt deze gegevens op in een rapportje en beide partners moeten deze tekenen als de gegevens kloppen. Overigens is het wel zo dat er een handtekening moet komen te staan op de offerte van de hypotheekaanvraag. Nomaliter zet je je handtekening niet op een offerte, want een handtekening geeft aan dat je met de offerte akkoord bent gegaan wat er ook in staat. Bij een hypotheekaanvraag ligt dit dus iets anders.

De beoordeling

De hypotheekverstrekker beoordeelt of de hypotheek verleent kan worden aan de klant. Hierbij is het van belang of de klant de hypotheeklasten ook in de toekomst kan blijven dragen. Een hypotheek ga je aan voor een periode van 30 jaar. Heeft de klant overige schulden dan wordt erna gekeken. Hoe groot zijn de schulden en kun deze snel afgelost worden. De hypotheekverstrekker zal deze gegevens opvragen bij het BKR (Bureau Krediet Registratie te Tiel).Uit het taxatierapport blijkt wat de executiewaarde is van het onderpand. De hypotheek wordt gebaseerd op deze executiewaarde. Bij de zogenoemde tophypotheken kan tot maximaal 125% geleend worden. Blijkt de executiewaarden van het onderpand € 250.000 te bedragen dan kon met een tophypotheek € 312.500 geleend worden.

De verstrekking

De hypotheekverstrekker heeft de stukken opgemaakt en deze worden gestuurd naar de # notaris. Zowel de #hypotheekverstrekker als de kant ontvangen een conceptakte toegestuurd en beide kunnen hun op- een aanmerkingen hierop kwijt. De notaris zal uiteindelijk de definitieve hypotheekakte opstellen die door beide partijen ondertekend zal worden. De hypotheekverstrekker moet zorgen dat de hoofdsom (het hypotheekbedrag) op tijd op de rekening van de notaris is gestort. De klant kan ook een deel van de hoofdsom betalen uit eigen vermogen dan moet ook de klant zorgen dat het geld op tijd op rekening van de notaris is gestort. Zodra alle gegevens kloppen en ondertekend is wordt de hypotheekakte ingeschreven in de daarvoor bestemde register (het Kadaster). De notaris zorgt dat de overgemaakte gelden van de hypotheekverstrekker en de klant uitbetaald worden aan de andere partij. De hypotheek is nu gepasseerd en de #financiering is rond.

Samenvatting

Het passeren van de hypotheek gebeurd in 3 stappen. Eerst worden de benodigde gegevens verzameld door de hypotheekverstrekker om een offerte op te kunnen maken. Daarna volgt de beoordeling of de klant nu en in de toekomst de hypotheeklast wel kan blijven dragen en of de klant nog meer schulden heeft. Zodra de klant teveel schulden heeft, krijgt deze geen hypotheek. Als laatste volgt de verstrekking ook wel passeren genoemd. Het geld moet op tijd op de rekening van de notaris staan die het vervolgens weer zal overmaken aan de andere partij. Is de definitieve hypotheekakte voorzien van een handtekening dan is de financiering voor de woning rond.