Is dit het ziekenhuis van de toekomst?


Het verkeersbord heeft er vermoedelijk al lang gestaan. Jaren, wellicht. Je hoort mensen wel eens zeggen dat de gewone, dagelijkse dingen uit je omgeving nauwelijks opvallen. Dat is juist. Behalve als je er met je stomme kop tegenaan loopt, dan weet je weer dat het er is. Doorgaans lever ik geen half werk en ook in dit geval moet ik zeggen dat ik het degelijk deed. Althans, dat bleek toen ik mijn ogen weer opendeed.

Ik bleek tot mijn verrassing in een ziekenhuisbed te liggen en allerlei metertjes hingen op, naast en achter mij hun uiterste best te doen om mijn geheimen prijs te geven. Aan mijn hand hing een infuus, dat met een soort plakbandje enigszins gefixeerd werd. Er lag een dekentje over me heen, gelukkig niet al te dik, je zou zeggen dat er op de stookkosten in een ziekenhuis nog wel wat bezuinigd zou kunnen worden. Aan de muur hing een soort waslijntje met 'beterschap'-kaarten, blijkbaar achtergelaten door een vorige patiënt.

Op het nachtkastje stond een fruitmandje, met een kaartje 'Complimenten van de medische staf, we wensen u een prettig verblijf.' Kleine lettertjes onderaan wezen me met nadruk op de afvalemmer: 'Het niet opruimen van afval zal in rekening worden gebracht.'  Lekker dan. 

Naast het bed lag een apparaatje waarmee ik contact kon maken met de verpleging. Ik moet zeggen dat ik de eerste keer even schrok. Het televisiescherm boven mijn bed flitste aan toen ik op de knop drukte en het gezicht van een nogal digitaal uitziende zuster staarde me aan.

'Heeft u wat nodig?'

'Wat is er gebeurd, waar ben ik?'

De laatste vraag werd als een directe uitnodiging opgevat, want meteen begon een introductiefilmpje over het ziekenhuis te spelen.

'Ho, stop!' riep ik geschrokken, en de film stopte.

'U hoeft niet te schrikken,' zei de digitale zuster, 'we zijn optimaal geprogrammeerd om uw ziekenhuiservaring zo kort en heilzaam mogelijk te maken.'

Ik dacht even dat ik gek werd. Blijkbaar stond er ook een camera op mij gericht voor een optimale communicatie, hoe wist ze anders dat ik geschrokken had gekeken? En werd ik nou alleen door digitale zusters geholpen? Ik mocht toch hopen dat er ook echte exemplaren aan te pas kwamen.

'Maar wat….'

'Voor aanvragen voor toiletbezoek, druk één. We wijzen u erop dat aanvragen minimaal een half uur voor enig kritiek moment gedaan moeten worden in verband met de inplanning. Elk bezoek zal op uw toilet-strippenkaart worden aangetekend. Indien de kaart op is, zal elk extra bezoek in rekening worden gebracht.' ging de stem onverstoord verder, 'Voelt u zich niet goed, druk twéé. We wijzen u erop dat een onterechte melding in rekening zal worden gebracht, ons systeem houdt uw gezondheidswaarden uitstekend in de gaten. Voor vragen over het eten, druk drié. Afwijkingen van het standaardmenu zijn tegen meerkosten mogelijk. Wilt u een bestelling doen in onze winkel, dan drukt u vier. Ik wijs u erop dat u alleen met de pinpas kunt betalen. Overige vragen worden alleen beantwoord als het systeem tijd heeft en zullen per tien seconden worden berekend.'

Tien seconden bleef de digitale zuster me aankijken. Toen, aangezien ik te verbaasd was voor een nadere specificatie van mijn hulpvraag, flitste het scherm weer uit.

De menselijke maat is in het ziekenhuis van de toekomst duidelijk met een lantaarntje te zoeken.


(c)2018 Hans van Gemert

Afbeelding: Pixabay

Dit (fictieve) verhaal past in de schrijfuitdaging van Schrijvelarij (FB, dec.2018), en uiteraard in deze:

Schrijfuitdaging december 2018

Doe ook mee, lees hier hoe je dat doet:

Yoors security
- Yoors Security - Disclaimer: This post is intended for security researchers & testersScopeEligible domainsyoo.rsVulnerabilities that we accept:✅ Stored or reflected Cross-Site Scripting✅ CSRF/XSRF✅ SQL injection✅ S3 bucket uploads✅ Remote Code Execution✅ Authentication Bypass✅ Unauthorized data access✅ User enumerationVulnerabilities that we don't accept:❌ "Self" Cross-Site Scripting❌ Missing best practices in DNS configuration (DKIM/DMARC/SPF/TXT)❌ Denial of Service (DOS) attacks❌ Vulnerabilities in third party applications that integrate with Yoors❌ Rate limiting❌ Non-security-impacting UX issues❌ Social Engineering attacks❌ Insecure cookies❌ Only affecting outdated browsers/platforms/frameworks❌ Considered by the Yoors staff to be of low severityRulesTake responsibility and act with extreme care and caution. When investigating the matter, only use methods or techniques that are necessary in order to find or demonstrate the weaknesses.You must be the first one that reported the vulnerability Do not use weaknesses you discover for purposes other than your own investigation Do not use social engineering to gain access to a system or a Yoors account Do not install any backdoors – not even to demonstrate the vulnerability of a system Do not alter or delete any information in the system. If you need to copy information for your investigation, never copy more than you need. If one record is sufficient, do not go any further Do not alter the system in any way If you do manage to infiltrate a system, do not share access with others Do not use brute force techniques to gain access to systemsHow to reportProvide your IP address in the report. This will be kept private for tracking your testing activities and to review the logs from our sideYou can report weaknesses to us by email: security@yoo.rsDescribe the found weakness as explicit and detailed as possible and provide any evidence you might have, so that we can reproduce itWe will not accept only automated scanners output as evidenceParticularly include the following in your e-mail:Which vulnerabilityThe steps you undertookThe entire URLObjects/files that were involvedVideos and/or screenshots of an attack are highly appreciated
My art is Tattoo.
My Passion, My Work, My Day to Day, Thank you to my clients, for the trust you always give me, without you any of this was possible. . One way to inspire me and leave my mark on people is to make these designs that my clients ask for, this more than a tattoo is a feeling of every person who expresses it through their skin