Van wie zijn die oogjes?


Wat gebeurde vooraf in dit vervolg#verhaal over oom Frits en tante Coby?

Het mogen dan misschien twee venijnige oogjes zijn, de rest van het scherm is volledig duister. Zelfs de twee paddenstoelen zijn niet zichtbaar. Met een lange zucht laat tante Coby haar ingehouden adem ontsnappen.

'Nou zien we nog niks, Frits!'

En daar heeft ze uiteraard geheel gelijk in, ook oom Frits was tot diezelfde conclusie gekomen. Met een druk op de knop komt de volgende foto in beeld. Opnieuw een donkere schaduw. Ook op de vijf volgende foto's wordt volledig in het duister getast. Dan neemt de schaduw langzaam in omvang af en worden de paddenstoelensteeltjes weer zichtbaar. 'Het lijkt er niet op', moppert oom Frits. En inderdaad, de schaduw lijkt veel te breed.

Pas helemaal tegen het eind van de reeks foto's is er behalve schaduw en oogjes nog iets meer te zien. Het snuitje van een nieuwsgierig egeltje.


(c)2018 Hans van Gemert
Afbeelding: Pixabay


Deze episode past in deze uitdaging van FrutselenindeMarge:

140w Oktober Paddestoel

Een verhaal in 140 woorden, met het verplichte 'paddenstoel' of 'paddestoel'.