We moeten onze levens veranderen | Hans

We moeten onze levens veranderen

Aan de klimaattafels wordt niet gepraat over De vervuiler betaalt, Rekeningrijden, Kleding en Toerisme.

Deze taboes bleven onbesproken aan de klimaattafel

Taboe 1: De vervuiler betaalt 
Honderd jaar na het munten van de term de vervuiler betaalt, zou het tijd worden dit in de praktijk te brengen. De meest vervuilende sector, de industrie, heeft juist dat hele vervuiler betaalt-idee van tafel gekregen. De onderhandelaars over het klimaatakkoord ruzieden lang over de vraag of ze heffingen moesten gaan betalen om de energietransitie te financieren. Toen ze er met de milieuorganisaties niet uitkwamen, besloten ze tot een onderzoek. Hieruit moet blijken of heffingen inderdaad schadelijk zijn voor de concurrentiepositie, zoals de vertegenwoordigers van de grote uitstoters al voor de onderhandelingen benadrukten. 

Consumenten zijn verantwoordelijk voor 27 procent van de CO2-uitstoot. Zij betalen evenwel de helft van de energiebelastingen. De industriesector daarentegen veroorzaakt 32 procent van de CO2-uitstoot en betaalt maar 13 procent van de energiebelastingen. Ook bij de landbouw en visserij is de verhouding CO2-uitstoot en energiebelasting ongelijk, namelijk 6 procent en 2 procent. Bedrijven moeten een CO2-heffing gaan betalen van 50 euro per ton koolstofdioxide. 71 economen komen met dat idee in het vakblad ESB, omdat ze vrezen dat met het huidige concept-klimaatakkoord de gestelde doelen niet worden gehaald.

Taboe 2: Vliegen en toerisme
 CO2 compenseren. Klopt dat wel?Als je vliegt, vervuil je het milieu. Een vliegtuig stoot tijdens de vlucht CO2 (koolstofdioxide) uit, wat bijdraagt aan het broeikaseffect. Er zijn allerlei bedrijven die de CO2-uitstoot van jouw reis berekenen en compenseren. Je hoeft alleen maar je portemonnee te trekken en je kunt met een gerust hart vliegen. Maar klopt dit wel? 

Massatoerisme

De constante stroom toeristen brengt geld in het laatje, maar gaat ten koste van het milieu en de maatschappij. Zijn er alternatieven? Massatoerisme is een van de zegeningen die de groeiende welvaart ons bracht. Waar het bereizen van verre oorden ooit alleen voor de rijken der aarde was weggelegd, kan nu iedereen Machu Picchu, Petra of Angkor. Wat met eigen ogen bewonderen. En als je het een beetje handig plant, vlieg je voor een paar tientjes naar de meeste Europese bestemmingen. Dat doen we dan ook massaal. Een weekje bakken op de stranden van de Canarische Eilanden blijkt een uitstekende remedie tegen de lange Nederlandse winter. En voor een vrijgezellenfeest ga je idealiter naar Riga, Boedapest of Praag. Het bier is er lekker goedkoop.

Reizen is het nieuwe roken.

Er lijkt geen einde te komen aan de groei van het massatoerisme; steeds meer mensen willen op vakantie en kunnen dat ook steeds goedkoper. Maar nu de koraalriffen verdwijnen en lokale bewoners moeten verhuizen, lijkt een grens bereikt. Hoe dit tij te keren? Op vakantie gaan lijkt een grondrecht geworden en de toerist verwacht steeds meer dat de bestemming wordt aangepast aan zijn behoeftes. Zelfs de bedenker van de reisgids Lonely Planet vraagt zich af wat hij heeft aangericht. Zijn de gloriedagen van het toerisme voorbij? Kan je nog wel met goed fatsoen elk jaar op vakantie? VPRO Tegenlicht over het fenomeen 'overtourism en de toekomst van het reizen.   
Reizen is het nieuwe roken.

De stad en de toerist
Massatoerisme in Amsterdam. De oorzaken van die massale trek naar de stad, hoe het de stad heeft veranderd, maar vooral ook: dat het hier geen natuurverschijnsel betreft, waarbij we lijdzaam moeten toezien, maar dat het tij wel degelijk gekeerd kan worden. 

Wat zijn de gevolgen van massatoerisme?
Steeds meer inwoners van Europese steden klagen over het snel stijgend aantal toeristen. Hoeveel is toerisme gegroeid de afgelopen jaren? Wie heeft er last van en levert het ook iets op? En welke oplossingen zijn er voor de gevolgen van massatoerisme?


Taboe 3: Boten aan banden
Net als de vliegerij is het vervoer van vracht (en in mindere mate: mensen) over zee in Parijs in 2015 tot een buitencategorie verklaard. Waarom? Omdat boten en tankers soms de halve wereld over varen is de uitstoot van broeikasgassen niet aan landen afzonderlijk toe te rekenen, vonden de klimaatonderhandelaars. Wat wil niet zeggen dat de zeevaart geen impact heeft. Schepen zijn verantwoordelijk voor 2,6 procent van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide, evenveel als een land als Duitsland bijdraagt. Het vervoer over zee groeit en zonder ingrijpen zullen de emissies alleen maar toenemen.

Taboe 4: Vervoer/rekeningrijden

De VVD is mordicus tegen elke maatregel om het aantal afgelegde autokilometers terug te dringen, hoewel het wegvervoer een/vijfde van de CO2 uitstoot veroorzaakt. De regeringspartij weet zich gesteund door een machtige lobby van de ANWB en De Telegraaf.  Wie was er ook al weer lobbyist van het rekeningrijden en nu minister van Verkeer en Waterstaat, Cora van Niewenhuizen.  (op 13.25 min.)

Taboe 5: Kleding

Nogal, veel kleding is gemaakt van katoen, de meest vervuilende grondstof voor kleren die er bestaat. Katoen wordt al duizenden jaren in bijna alle kleding gebruikt. Het is zo populair omdat het vrij makkelijk grootschalig kan worden verbouwd. De traditionele katoenteelt is een gigantische belasting voor het milieu.
Water en energie
Om een kilo katoen te telen is ongeveer 10.000 kilo water nodig. Dat is al gauw 2500 liter per shirt en meer dan 7000 liter per spijkerbroek. Al dat water wordt onttrokken aan rivieren, meren of ondergrondse waterreserves. Daardoor ontstaan watertekorten voor de lokale bevolking en wordt de bodem aangetast.

Aralmeer vanuit de ruimte, oktober 2008

Het uitdrogen van het Aralmeer. Het Aralmeer is vanaf de jaren zestig aanzienlijk kleiner geworden. De uitdroging van het meer wordt beschouwd als een van de grootste milieurampen van onze tijd. Het zoetwatermeer, dat het Aralmeer aan het begin van de 20e eeuw nog was, is inmiddels voor de helft veranderd in een zoutwoestijn en voor de helft in een aantal zoutwatermeren. Voornaamste oorzaak is de irrigatie ten behoeve van de katoenteelt, die veel water aan de aanvoerende rivieren onttrekt.

Bestrijdingsmiddelen

Gemiddeld wordt er twee keer per week met chemicaliën gespoten om insecten tegen te gaan en dan ook nog een keer om de katoenbollen makkelijker te kunnen plukken. Een kwart van alle insecticiden en een tiende van alle pesticiden op de wereld zijn nodig om katoen te maken - terwijl gangbare katoenplanten maar 1/33 van alle gewassen uitmaken. Voor elk katoenen T-shirt worden zo'n 7 eetlepels bestrijdingsmiddelen gebruikt. Die gifstoffen zijn erg schadelijk voor de arbeiders die met katoen werken, en voor rivieren en akkers. De grond raakt zo uitgeput, dat men kunstmeststoffen zaait om productie weer enigszins mogelijk te maken.
Verf
Om de katoen in kleding te verwerken wordt het gebleekt en gekleurd (ook schadelijk), om dan een chemische fixeerlaag te krijgen. Om verfstoffen aan de natuurlijke stof als katoen te binden wordt formaldehyde gebruikt. Dit is een zeer giftige stof en mag volgens Europese standaarden maar in een kleine hoeveelheid toegepast worden. Helaas en voornamelijk met donkere kleuren om dit goed te laten hechten is deze vaak te hoog. Ook de mooie washing in je jeans is erg giftig voor mens en milieu, al helemaal als hij dan weer gedeeltelijk gebleekt wordt met behulp van chloor. Rivieren in Mexico kleuren door verfbaden van spijkerbroeken blauw, en worden daarna voor het irrigeren van landbouwvelden gebruikt, ondanks de huidproblemen van de arbeiders in de jeansfabrieken.
Vervoer
Katoen wordt niet in Nederland verbouwd (dat was je waarschijnlijk tussen de koeien wel opgevallen!). Dat betekent dus veel transportkilometers met bijbehorende vervuiling. De CO2-uitstoot van katoen is 10 kg CO2 per kg katoen.

Taboe 6: Inkrimpen veestapel

Het werd al verwacht: over het structureel verkleinen van de veestapel geen woord in het klimaatakkoord op hoofdlijnen. Terwijl de Nederlandse landbouw  grotendeels produceert voor de wereld, en het dus best wat minder zou kunnen. In diverse rapporten wordt een krimp in het aantal dieren dan ook gezien als een logische keuze om tot minder CO2-uitstoot te komen in de veehouderij. Of zelfs als onvermijdelijk, zoals de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur begin dit jaar schreef. Nu weten we dat het tot 2030 niet in de planning zit, afgezien van een besluit tot een warme sanering in de varkenshouderij die al werd voorbereid. 

#Plantpower  

#Plantpower  is de 5e documentaire van de Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, na Meat the Truth, Sea the Truth, de Haas in de Marathon en One Single Planet.
Plantaardige voeding is bezig aan een onstuitbare opmars. Wetenschappers, artiesten, ondernemers en consumenten zien een plantaardige toekomst als enig alternatief in het belang van dieren, natuur, milieu, klimaat, voedselverdeling en volksgezondheid. Tegelijk vindt vanuit de vleessector wereldwijd een intensieve lobby plaats om vleesvervangers de voet dwars te zetten: in Missouri dreigt gevangenisstraf voor wie plantaardige producten met vlees associeert, in Frankrijk een boete tot 300.000 euro.

Uitkomst Klimaattafels

Na maandenlang gepolder wordt het in maart duidelijk wat het de burger gaat kosten. De uitkomst is een slap  aftreksel wat er eigenlijk zou moeten gebeuren. Noodzakelijke en structurele veranderingen worden doorgeschoven; dus geen inkrimping veestapel, inperking van vliegverkeer en verduurzaming van de industrie. De veehouderij werd bij voorbaat vrijwel ontzien en vooral de vervuiler betaalt NIET.

#toerisme #vliegen #massatoerisme

Share
You share. We pay.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.