Duurzaam bloggen


#sustainability 

In de tijd dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt, zo niet, een bijna onmisbaar 'ding' kan ik niet achterblijven om mijn visie daarover uiteen te zetten. Uiteraard juich ik duurzame elementen toe, maar ik heb zo wel mijn twijfels over de zin en onzin van bepaalde maatregelen die voor behoud van een goede balans tussen mens, planeet en producten her en der als paddenstoelen uit de grond komen.
Men wil scoren. Scoren met het beste plan, het geweldigste idee, het sublieme traject lanceren. Vaak wordt daarmee de oorsprong uit het oog verloren. Het middel stevent het doel voorbij.
Ik noem maar een simpel voorbeeld uit het nabije verleden. De windmolen. Windmolens rijzen in ons land de pan uit en er is in de oorsprong niet goed nagedacht over de gevolgen van die ondingen voor de rest van de natuur. Blindgestaard op de duurzaamheid werd er voorbijgegaan aan het gevaar van de wieken voor insecten en vogeltjes.
Zonnepanelen, is ook zoiets. Onverminderd gaan ze maar door met het ontwikkelen van de zonnecellen. Als kippen zonder kop. Daken, velden, hele zonneweiden 'versieren' ons landschap. Mijns inziens wordt er niet goed gelet op de gevolgen van dergelijke ingrijpende 'verfraaiingen'. Het opwekken van stroom kan zoveel duurzamer gebeuren. Ik kan het mis hebben hoor, ben maar een simpele ziel. Maar toch wou ik dat ze een beetje het goede voorbeeld zouden volgen van wat op dit platform gebeurd.

Hier wordt tenminste gelet op de resultaten van een update. Hier wordt gehoor gegeven aan commentaar. Natuurlijk kan je het niet iedereen naar de zin maken, maar ik vind het top zoals er omgegaan wordt met onze eigen inbreng, gehoor gegeven wordt aan onze eigen ideeën, samen yoors opliften naar een veilig en verantwoord platform waar scoren en duurzaam bloggen zo goed mogelijk in balans gehouden wordt.