vuurwerk


Waarom steken we #vuurwerk af? Een jaarwisseling zonder vuurwerk kunnen we ons maar moeilijk voorstellen. Toch is het een relatief nieuwe traditie, want het massale vuurwerk afsteken doen we pas sinds de jaren zestig. Hoe is dit begonnen?

Van elitair verzetje tot volksvermaak
In de achttiende en negentiende eeuw gaat in de grote steden wel eens vuurwerk de lucht in, maar dat is sporadisch en het werk van de elite. Pas in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw ontstaat de gewoonte om tijdens de jaarwisseling zelf vuurwerk af te steken. Waarschijnlijk nemen oud-Indiëgangers en migranten deze gewoonte mee uit Indonesië. Veel van hen vestigen zich in Den Haag, waar in eerste instantie met name straatschoffies het gebruik oppikken. Daarna volgen al snel de andere burgers en andere delen van het land.