De impact van pesten

De impact van pesten

Blijvende schade door pesten

Er werd bij volwassenen die stelselmatig gepest werden geconstateerd dat er meer blijvende schade overbleef in de vorm van PTSS (Post Traumatisch Stresssyndroom), een syndroom dat onder andere ook optreedt bij slachtoffers van kapingen, gijzelingen en personen uit oorlogsgebieden. Overige schade die pesten veroorzaakt kan bestaan uit: faalangst, wantrouwen van andere mensen, depressies, eetstoornissen, zelfverminking, geen kinderen willen krijgen (het pesten zou ook kunnen gebeuren bij je kinderen), relatieproblemen, seksuele problemen en zelfs het overwegen van suïcide. Tevens concludeerden onderzoekers van de Universiteit van Leiden na een analyse van 43 wetenschappelijke artikelen over pesten, dat kinderen en jongeren die gepest worden vaker denken aan suïcide dan leeftijdgenoten. Hiervan hadden 34 artikelen betrekking op de relatie tussen gepest worden en suïcidale gedachten. Voor dit onderzoek werden 284.375 jongeren ondervraagd . 

Eetstoornissen

De twee meest voorkomende eetstoornissen die we kennen zijn wel anorexia en boulimia. Beiden een stoornis met lichamelijke symptomen.

Anorexia

Personen die anorexia hebben, hebben te maken met een onophoudelijke drang om gewicht te willen verliezen en te vermageren. Anorexia treft vooral meisjes en jonge vrouwen, jongens hebben minder te maken met deze eetstoornis. Al wil dat niet zeggen dat jongens er geen hinder van kunnen ondervinden.
Personen die te maken hebben met anorexia proberen zoveel mogelijk de trek en het hongergevoel dat normaal gesproken aanwezig is te negeren. Dit alles om maar zoveel mogelijk af te kunnen vallen. Dit lukt tevens door zo weinig mogelijk te eten in combinatie met zoveel mogelijk lichamelijke inspanning.
Uiteindelijk kan de eetstoornis zo heftig worden dat de persoon zich sociaal steeds meer gaat afzonderen van anderen. Dit vooral om te ontkomen aan de druk om te eten, maar ook vanwege de betrokkenheid die de omgeving kan tonen die verlangt dat gedrag wordt bijgesteld.

Boulimia

Anders dan bij anorexia is het zo dat bij boulimia personen hinder ondervinden van ongecontroleerde eetbuien. Zij schamen zich hier zo ontzettend voor, dat zij dit op alle manieren die mogelijk zijn proberen geheim te houden voor de omgeving. Personen die hinder ondervinden van boulimia zijn extreem angstig om zwaarder te worden. Braken na een eetbui of laxeren is voor deze personen dan ook haast pure noodzaak om maar niet zwaarder te worden.
Maar wat houdt een eetstoornis nu eigenlijk exact? Wat zijn nu de werkelijke symptomen van anorexia en boulimia? En wat kan aangemerkt worden als oorzaken? Tot welk moment zou je zelf nog ondersteuning kunnen bieden aan een persoon die te maken heeft met één van deze twee eetstoornissen ten gevolge van pesten? Wanneer verwijs je door naar meer gespecialiseerde hulp? Over het algemeen is er zijn voor een persoon vaak al voldoende, het luisterende oor bieden. Als dat niet voldoende blijkt, en de persoon zich onttrekt van sociale activiteiten dan zou ik toch echt al overwegen om meer gespecialiseerde hulp in te gaan schakelen.

Stemmingsstoornissen

Als we het hebben over stemmingsstoornissen, hebben we het over ziekten met een verstoring in de stemming. Hieronder vallen onder meer de welbekende depressie en de bipolaire stoornis (ook wel manisch-depressieve stoornis genoemd). In deze les staan we even kort stil bij de genoemde stemmingsstoornissen.

Depressie

Wanneer een persoon zich continu terneergeslagen voelt en tevens wanhopig, komt de verlorenheid om de hoek kijken. Denken lukt dan niet meer zoals voorheen. Het lichaam gaat uiteindelijk ook steeds minder goed werken zoals voorheen. Heel langzaam maar zeker ontwikkelt een depressie. Soms is het merkbaar en soms ook niet. Een depressie kan de kop opsteken na een intense ervaring. Denk bijvoorbeeld een ervaring waarbij intens verdriet heeft gespeeld zoals afscheid nemen van een dierbare door overlijden. Maar dit hoeft dus niet. Een depressie kan ook de kop opsteken zonder enige aanleiding voorafgaande. Toch is het wel goed om dan te kijken of er niet al eerder iets gebeurd is in het leven waardoor mogelijk de depressie heeft kunnen ontstaan.

Bipolaire stoornis

Deze stoornis staat ook wel bekend als de manisch-depressieve stoornis. Bij deze vorm kan de stemming van een persoon twee kanten opgaan. Het is een beetje zoals het gezegde luidt: ‘Jantje huilt, Jantje lacht’. En dat is ook echt zo. Het ene moment kan een persoon zeer depressief zijn en niks meer denken en voelen en ook niks willen. Terwijl op het andere moment het leven er ontzettend hartstikke rooskleurig uitziet.
Maar wat houdt depressie nu eigenlijk echt in? Wat zijn bijvoorbeeld symptomen of oorzaken en wat kan je zelf bieden aan ondersteuning aan een persoon met een depressie en wanneer is het beter om hulp in te schakelen? Als je meer weet over depressie, dan kan dit helpend zijn. Over het algemeen is er zijn voor een persoon vaak al voldoende, het luisterende oor bieden. Als dat niet voldoende blijkt, dan zou ik toch echt al overwegen om meer gespecialiseerde hulp in te gaan schakelen.

Stressstoornissen

De meest bekende stressstoornis is misschien wel de PTSS, oftewel de Post Traumatische Stress Stoornis. Deze vorm van stress wordt over het algemeen veroorzaakt door een traumatische gebeurtenis, een calamiteit op grote schaal of een gebeuren in de persoonlijke levenssfeer.
Personen die te maken hebben met PTSS ervaren herbelevingen van een bepaald gebeuren wat zij hebben meegemaakt. Dit gebeuren heeft een dusdanige impact op hen gehad, dat dit diep opgeslagen ligt in de kern van het lichaam. Steeds wanneer deze personen in een soortgelijke situatie komen, raakt het lichaam als het ware zwaar overbelast en bezwijkt het onder het zogenaamde gevaar. Hierdoor is normaal functioneren niet meer mogelijk, men bevriest eigenlijk, ook wel freezing genoemd.
Begrip hebben voor de persoon die te maken heeft met PTSS is het meest belangrijke. PTSS is een complexe stressstoornis waarvoor specialistische hulp ingeschakeld dient te worden. Je kan een persoon natuurlijk niet dwingen, maar wellicht wel steunen in het proces en wellicht dat dan de keuze gemaakt wordt dat de persoon alsnog op zoek gaat naar specialistische hulp.
Ik benoem juist ook deze bedreiging, omdat deze ook kan spelen als gevolg van pesten. Het is dan belangrijk om te weten wat PTSS nu exact is, wat de mogelijke oorzaken zijn en mogelijke handelingsopties. Wanneer je hier iets kennis van hebt en een jeugdige hebt die te maken heeft met PTSS en geen specialistische hulp wil, dan kun je in ieder geval in een gesprek aangeven wat eventuele mogelijkheden zijn. Je kan dan een steun zijn voor de jeugdige in die zin dat je kan meedenken wat een stap zou kunnen zijn voor hulp.

Middelengebruik

Bij middelengebruik gaat het de persoon voornamelijk om het gegeven dat hetgeen wat gebruikt wordt ervoor zorgt dat er een tijdelijke verandering plaatsvindt in de beleving van de omgeving van een persoon. Middelen die hiervoor veelal worden ingezet zijn onder andere alcohol, drugs en nicotine.

Alcohol

Alcoholgebruik is een middel dat vanaf de leeftijd van 18 jaar legaal verkrijgbaar is in Nederland. Iedereen mag en kan het dan drinken. Door de maatschappij wordt dit geaccepteerd. Het gevaar van deze acceptatie echter is dat daardoor lang niet altijd de overgang van misbruik naar afhankelijkheid gezien wordt bij personen.
Men begint vaak met één drankje, puur voor de gezelligheid of ter ontspanning voor een betere nachtrust bijvoorbeeld. Maar al spoedig merkt men dat dit ene drankje niet meer voldoet en is een tweede drankje nodig en al snel daarna een derde en zo door. Totdat uiteindelijk dus het misbruik en de afhankelijkheid van de alcohol ontstaan is zonder dat iemand daar erg in heeft gehad.

Drugs

Er zijn verschillende vormen van drugs. Denk aan opiaten, GHB, amfetamine, cannabis en meer. Voor ieder wat wils zou je kunnen stellen. Drugs die je kan slikken, roken, injecteren of snuiven.
Echter niet zonder gevaar. Het gebruik van opiaten bijvoorbeeld heeft het gevaar dat men een acute vergiftiging kan oplopen, een coma en zelfs een ademstilstand wat leidt tot de dood. GHB heeft als gevaar dat men compleet bewusteloos kan raken, in combinatie met alcohol kan het zelfs zijn dat er een ademdepressie optreedt of afsluiting van de luchtwegen door een verslapte tong. Amfetamine heeft als gevaar dat men een hartinfarct kan krijgen of een hersenbloeding. Cannabis kan bij personen een acute psychose uitlokken.

Nicotine

Het gebruik van nicotine zorgt ervoor dat een persoon tijdelijk alerter wordt en dat men tijdelijk meer ontspant. Echter net zoals de overige middelen is ook het gebruik van nicotine niet zonder gevaren. Wanneer de tabak van nicotine wordt verbrandt, wordt dit teer. Het stofje teer is hetgeen wat kan leiden tot onder andere kanker en slagaderverkalking.
Ik benoem juist ook deze bedreiging, omdat deze ook kan spelen als gevolg van pesten. Het is dan belangrijk om te weten wat middelengebruik nu exact inhoudt, wat de mogelijke oorzaken zijn, mogelijke gevaren zijn en wat de mogelijke handelingsopties zijn. Wanneer je hier iets kennis van hebt en een jeugdige hebt die te maken heeft met een vorm van middelengebruik en geen specialistische hulp wil, dan kun je in ieder geval in een gesprek aangeven wat eventuele mogelijkheden zijn. Je kan dan een steun zijn voor de jeugdige in die zin dat je kan meedenken wat een stap zou kunnen zijn voor hulp.

Suïcidaal gedrag en suïcide

Op het moment dat een persoon gedachten heeft over de dood en ook plannen heeft om te stoppen met het leven, dan kan men spreken over suïcidale gedachten en suïcidaal gedrag. Pas op het moment dat een persoon daadwerkelijk een handeling verricht waarbij de dood het gevolg is, spreekt men van suïcide.
Suïcidaal gedrag en suïcide is misschien wel de grootste impact die gemaakt kan worden ten gevolge van pesten. Dit omdat er uiteindelijk meerdere slachtoffers bij betrokken zijn. Het verdriet raakt niet één persoon, maar een gehele omgeving. Daarom ook dat deze bedreiging ook meegenomen wordt.
Op het moment dat een jeugdige te maken heeft met suïcidaal gedrag en suïcide is het sowieso goed om meer gespecialiseerde hulp in te schakelen. Er is de mogelijkheid om advies te vragen via een noodnummer voor zelfmoordpreventie. Zij kunnen in ieder geval adviezen geven voor basisondersteuning.
  • In Nederland is dat: 113 zelfmoordpreventie 0800-0113
  • In België is dat: zelfmoordlijn 1813
Ik benoem juist ook deze bedreiging, omdat deze ook kan spelen als gevolg van pesten. Het is dan belangrijk om te weten wat suïcidaal gedrag en suïcide nu exact inhoudt en wat de mogelijke oorzaken zijn. Wanneer je hier iets kennis van hebt is het wat makkelijker om een situatie uit te leggen aan bijvoorbeeld een 113 of een 1813. Zij kunnen dan aan de hand van de informatie die jij hen geeft jou zo goed mogelijk adviseren wat je zelf nog aan de jeugdige kan bieden om deze rustig te krijgen, of welke stappen je anders dient te zetten.

LEES OOK ZEKER DE EERDERE POSTS IN DEZE REEKS zodat je meer leert over plagen en pesten EN DEEL GERUST de verschillende posts DOOR! 

Promote: support and profit

Support vanrupstotvlinder with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!
More6 comments