Opa vertelt


Het is altijd een feest om bij opa Joris te zijn. Dat is niet alleen vanwege het onvermijdelijke stukje taart bij de koffie of limonade, maar opa weet ons ook altijd te verrassen met waargebeurde verhalen. Zijn huis staat vol met allerlei voorwerpen die hij in zijn leven heeft verzameld. Aandenkens van al zijn reizen en avonturen, zo noemt hij. Zelf hebben we meer het idee dat ze allemaal van de rommelmarkt of kringloop komen, maar we wagen het niet iets dergelijks te zeggen. Het is mooi weer, opa zit in de tuin aan zijn tuintafeltje. Inderdaad staat er een flinke taart klaar.

'Zo, zijn jullie daar weer?'

We knikken. Inderdaad, we zijn er.

'Opa,' vraag ik,' wat is dat voor een lang ding, daar voor het raam?'

'O dat,' antwoordt opa na een snelle blik, 'dat is nou een telescoop. Dat is een herinnering aan mijn tijd als ruimtevaarder.'

'Ruimtevaarder?'

'Jazeker. Met raketten naar de maan en naar Mars en zo.'

We proberen ons gezicht in de plooi te houden. Opa als ruimtevaarder!

'Zo herinner ik me die keer dat we voor het eerst contact hadden met marsmannetjes. Weet je wel dat die helemaal niet groen zijn? Ze zijn rood, met hoofden die wel lijken op een overrijpe aardbei. Trouwens, alles is rood daar. De grond, de lucht, en dus ook die marsmannetjes.' Snel neemt hij nog een hap van zijn appeltaart, veegt daarna zijn handen af aan zijn broek en gaat verder. 'Ze zijn heel intelligent, maar het zijn wel een stel rare kwasten hoor. Ze hebben vier armen, wist je dat?'

We schudden ons hoofd. Nee, dat wisten wij nog niet. 'En die armen kunnen ze zelf langer of korter maken, alsof ze van elastiek zijn.'

'Dat kan wel eens handig zijn,' waag ik te zeggen.

Opa kijkt me even aan. 'Nou en of. Ze hoeven niet op stoelen te gaan staan als ze ergens niet bij kunnen, ze strekken gewoon hun armen een stukje verder uit. Het is ook best handig in een restaurant. De ober kan voor de hele tafel tegelijk de borden meenemen.'

'Hebben ze dan ook restaurants?'

'Natuurlijk, en je kunt daar ook met je bankpas betalen. Maar...' en opnieuw kijkt opa ons even strak aan, 'maar ik raad het je niet aan, zo'n Martiaans restaurant.'

'Waarom niet?'

'Ze hebben er alleen gebraden sponk. Niet te vreten, dat spul. En nog erger...'

'Ja?'

'Geen bier, nog geen druppel!'


(c)2020 Hans van Gemert

Dit #steekwoorden #verhaal past in de #schrijfuitdaging van april 2020:


Comment and receive 25 YP 25
My First Publication
My First Publication - #iamnewhere I' m Edinson, I was born in Venezuela and I currently live in Peru, I think the reasons for emigrating are more than well known. I come from a large family, I have 9 siblings and all of them already have their children, thank God. We are currently scattered around the world. I formed my family five years ago and the most important thing is that we are together, happy and healthy.I studied Petroleum Engineering, that is my world, the career I like and the best job. But here in Peru I still can't find work in my area, even though it is also an oil country, but to a lesser extent, nothing equals the oil activity in Venezuela.As an immigrant, I have to work in any opportunity that presents itself and I am currently working in a printing company where laminated and corrugated cardboard and boxes for export products are made and I have learned new things that definitely give us more experience.I've known yoors since March, and I log on here in my spare time to read and get to know, but I hadn't had the opportunity to introduce myself.The background of the photos I took from pixabay and was modified. Mi Primera Publicación - #iamnewhere Soy Edinson , nací en Venezuela y actualmente vivo en Perú, creo que las razones de emigrar son más que conocidas. Provengo de una familia numerosa, tengo 9 hermanos y ya todos tiene sus hijos, gracias a Dios. Estamos regados por el mundo actualmente.Formé mi familia desde hace cinco años y lo mas importante es que estamos juntos, felices y saludables.Estudié Ingeniería Petrolera, ese es mi mundo, la carrera que me gusta y el mejor trabajo. Pero acá en Perú aun no encuentro trabajo en mi área a pesar de que también es un país petrolero, pero en menor medida, nada se iguala a la actividad petrolera que hubo en Venezuela.Como emigrante toca trabajar en cualquier oportunidad que se presente y actualmente trabajo en una imprentan donde se hace cartón laminado y corrugado y cajas para productos de exportación y he aprendido cosas nuevas que definitivamente nos aportan más experiencia.Conozco yoors desde marzo, y me conecto aquí en tiempo libre para leer y conocer, pero no había tenido la oportunidad de presentarme.El fondo de las fotos los tome de pixabay y fue modificado.