De pauw en de lellebel Z

De pauw en de lellebel

Wat vooraf ging

Een pikkende pauw

dacht: 'kom nou gauw

ik pik niet àlles van die vrouw

wat denkt ze wel

die lellebel

om in slechts 140 woorden

mij eventjes te gaan vermoorden.'

Hij keek om zich heen en pakte zijn fluit

stond op Ingrid's teen, die gilde het uit

het was niet te voorkomen

om uit de kast te komen

Een meterkast is gemaakt voor stoppen

daar kan je toch zomaar niet alles inproppen?

vrouw, op vrouw,

op vrouw en pauw

Daar durf je zelfs niet van te dromen

kan enkel narigheid van komen

'Snel terug,' dacht de pauw

'dan moet maar meer blauw

in plaats van op zee op straat

agent zijn is nog niet zo kwaad

agenten staan altijd paraat

en uit protest, naar hen die dachten mij ongestraft te kunnen vermoorden

dit verhaal stopt bij slechts 139 woorden.'


Share
DM