Which Yoors-member can I write and sing a song for...


Hello all,

I'd like to write and sing a song for one of our Yoors friends...
Write to me for whom you would like this, of course it can also be for yourself, but please indicate clearly why.

It can be for support, it can be for a thank you, it can be for highlighting a certain situation in someone's life.....everything is possible, but let me know.

Write me a name or your own and why you think this person deserves a personal song.

I myself will choose one name from the persons suggested and get to work.
I will share the song in a video post here on Yoors.

I am looking forward to many entries to put someone in the spotlight and / or to put a heart to it.

Lots of love from a Voice of Thoughts ♥


En in het Nederlands:

Hallo allemaal,

Ik zou graag een lied schrijven en zingen voor één van onze Yoors vrienden...
Schrijf mij voor wie jij dit leuk zou vinden, het mag natuurlijk ook voor jezelf zijn, maar geef even duidelijk aan waarom.

Het kan zijn ter ondersteuning, het kan zijn voor een bedankje, het kan zijn voor het belichten van een bepaalde situatie uit iemand zijn leven.....alles is mogelijk, maar laat het mij weten.

Schrijf mij een naam of die van jezelf en waarom jij vindt dat deze persoon een persoonlijk lied verdient.

Ik zelf zal er één naam uitkiezen van de aangedragen personen en aan de slag gaan.
Het lied zal ik delen in een video bericht hier op Yoors.

Ik zie uit naar veel inzendingen om iemand even in het zonnetje te zetten en/of een hart onder de riem te steken.

Veel liefs van een Stem van Gedachten ♥

#zingen #schrijven #muziek #steun #gitaar

102 comments