Maar je doet het toch niet om het geld!


Geldzaken

Ik probeer me er echt overheen te zetten maar ik merk dat ik me er steeds meer en meer aan ga ergeren en ik moet het echt even kwijt. Sinds oktober zorg ik voor een kind die niet langer thuis kon blijven wonen. Hoe dit in zijn werk ging kun je hieronder lezen:

In december werd de ondertoezichtstelling uitgesproken en ook daar heb ik wat over geschreven:

#Ondertoezichtstelling (OTS) goedgekeurd.

In de laatste zin gaf ik eigenlijk al een beetje aan waar ik me zorgen om maak: "Want als de ouders zich niet meer juridisch en financieel verantwoordelijk voelen dan zal er heel snel het e.e.a. geregeld moeten worden." Ik vind namelijk een aantal zaken heel erg raar. Een van de zaken die best wel raar zijn is dat je iemand plaatst en dat het daar dan in zekere zin mee klaar is. Natuurlijk gaat in eerste instantie de aandacht uit naar het kind en de ouders (vrijwillige plaatsing met een beetje druk) maar je plaatst iemand wel in een gezin dat geen pleeggezin is. Dat heet dan netwerkopvang. Nu mankeert er niks aan mij en aan mijn gezin maar toch. In de loop van de tijd wordt je doorgelicht dat dan weer wel. Er wordt gekeken of jij een veilig gezin bent en er wordt gekeken of je op juridisch gebied niet te boek staat m.b.t. strafbare feiten. Als dat gedaan is dan is de rechter aan de beurt. Op basis van de onderzoeken volgt er een gesprek met het kind en de ouder(s) en dan volgt een beslissing. In ons geval werd dat een ondertoezichtstelling en dat hij bij mij zou blijven. Maar als ik heel eerlijk ben dan is er nooit aan mij gevraagd of dat wel okay is. Nu zal ik het/een kind nooit op straat zetten en vind ik het belangrijk dat hij een kans krijgt en als hij die bij mij wil dan is dat prima maar achteraf realiseerde ik mij eigenlijk pas dat er nooit iemand gevraagd heeft of ik dat wel wilde of misschien is het beter om te zeggen wel kan. Ik werd in eerste instantie gevraagd om het kind in huis te nemen omdat het thuis zou escaleren en dat wilde ik natuurlijk niet voor hem dus natuurlijk kon hij zolang bij mij blijven. Ik werd zelf zo in beslag genomen om zaken te regelen voor hem en om contacten te leggen om het een en ander te regelen m.b.t. school, stage, werk en begeleiding dat ik er ook niet heel lang bij stil gestaan heb. Ik gaf het wel aan maar ik werd eigenlijk steeds met een kluitje het riet in gestuurd erop vertrouwend dat het wel goed zou komen en geregeld zou gaan worden. En ik heb me ook laten sturen ........... en dat zit me dus enorm dwars.

Wat zit mij dwars? Het financiële gedeelte zit mij dwars. Ik zal het maar gewoon rechtuit benoemen. Toen ik de eerste keer vroeg hoe het financieel zou gaan kreeg ik te horen "het is een vrijwillige plaatsing en de ouders zijn verantwoordelijk maar die zijn "pissed" dus ik denk dat je daar niks van hoeft te verwachten". Dat de ouders het niet leuk vonden dat hij uitgerekend bij mij wilde komen wonen dat verbaasde mij niks en dat zij niet zouden willen betalen ook en omdat ik zo onwetend als de pest was wist ik op dat moment ook niet te reageren. "Het zou wel opgelost worden" en daar rekende ik dus maar op, vertrouwde ik maar op. Kerst kwam er aan en er was nog geen uitspraak en ik wilde wel een cadeautje onder de boom en dus heb ik elk dubbeltje omgedraaid om het financieel geregeld te krijgen. Er moest ook een matras komen en een bed en een kast en kleding en en en ........... dus ik regelde het allemaal en vertrouwde erop dat het wel geregeld zou gaan worden.

Na de uitspraak en toen het besef doordrong dat de rechtbank het kind bij mij geplaatst had kwamen er meer vragen. Hoe gaat het nu verder in zijn werk en hoe ga ik dat in hemelsnaam financieel regelen? Ik heb zoals ik beschreef meteen aan de bel getrokken half december maar dat heeft eigenlijk geen zoden aan de dijk gezet. Met de mevrouw van de gemeente nogmaals gesproken over het financiële gedeelte en toen was het antwoord: "nu het naar Bureau Jeugdzorg gaat kunnen wij van de gemeente niks meer betekenen". WAT????? Inmiddels had ik mijn tijd flink in Google gestoken en ontdekt dat de gemeente wel degelijk een financiële bijdrage kan en ook moet leveren. Zij waren tenslotte verantwoordelijk. Sinds een week is er een gezinsvoogd en die heeft mij aangemeld bij pleegzorg oftewel: "Deze plannen een intake, waar we om tafel zullen gaan, zodat er hopelijk op korte termijn ondersteuning voor jullie gaat komen. " Hopelijk?????

Waar erger ik mij nou precies aan?

Nou eigenlijk om het feit dat ik het probleem oplos van de gemeente die verantwoordelijk is voor de uithuisplaatsing, voor de Raad van de kinderbescherming, voor de ouders en Bureau jeugdzorg en dat zij blijkbaar vinden dat ik mijn eigen financiële middelen moet aanspreken om voor een kind te zorgen dat niet van mij is. Dat niemand vraagt of ik de financiële last wel kan dragen en dat men er maar vanuit gaat dat ik dat moeiteloos kan. Echt niemand heeft daar ooit naar geïnformeerd. En als ik het aankaart dan krijg ik zinnen als "maar je doet het toch niet om het geld" of "het moet niet om financiële zaken draaien hé". Hoe langer dit duurt hoe kwader ik hierom word. Ik ben potjandorie geen liefdadigheidsinstelling. Zouden zij dit werk doen als ze er geld op moesten toeleggen? En hoe zouden ze het vinden als iemand tegen ze zou zeggen"maar het gaat toch niet om je salaris hé" en als ze dan ook nog 24/7 beschikbaar zouden moeten zijn? Nee, het gaat niet om het geld. Maar het gaat wel om fatsoen. Moet ik als burger voor de kosten opdraaien die deze zorg met zich meebrengt? Ik vind van niet. Natuurlijk besef ik heel goed dat ik mijn eigen financiële middelen zal moeten aanspreken en dat vind ik ook okay maar niet als enige en dat is wel zoals het nu gaat. Maar ik ben niet in staat om dit nog heel lang te doen. Doordat ik afscheid van mijn auto heb genomen scheelt dat een paar tientjes per maand maar hey, dat kan toch niet de bedoeling zijn? Daarnaast is het pleegkind niet het enige kind in mijn gezin. Iedereen moet inschikken op dit moment en dat is tot op zekere hoogte niet erg. Maar inmiddels komen wel zaken in het geding m.b.t. de andere kinderen. Zij klagen niet maar het kan niet zo zijn dat terwijl zij ook echt wel offers brengen zij de dupe worden van dit alles.

Iedereen wees eerst naar Bureau Jeugdzorg wat het financiële gedeelte aangaat. Ik heb half december contact gehad maar zij konden nog niks doen totdat de anderen in beweging kwamen. Inmiddels zijn we een maand verder en er beweegt nog weinig. En als we in dit tempo verder gaan dan duurt het nog wel even voordat er ook maar iets geregeld is op financieel gebied. En of er nog iets geregeld kan worden of zal worden met terugwerkende kracht dat laat iedereen in het midden. Het schijnt te kunnen maar nu geeft men weer aan dat het aan dit afhangt van de pleegzorginstelling. Dit is toch absurd? Of ben ik nu van het padje af?

Het tweede wat heel erg vreemd is dat er sinds oktober iemand bij mij woont waar allerlei instanties en organisaties verantwoordelijk voor zijn (geweest) en dat er dus niks over op papier staat. Ik heb nog nergens een handtekening onder hoeven te zetten. Er zijn geen afspraken met mij gemaakt. Ik hoef aan niemand verantwoording af te leggen of verslag aan uit te brengen blijkbaar. Ik doe dat wel keurig maar dat komt dan echt uit mezelf. Dit kan toch niet? Of dat zou toch niet zo moeten gaan? Er zou toch iets afgesproken moeten worden of op papier moeten staan? Of is dit een dingetje van mij? Alle aandacht gaat uit naar de ouders en het kind maar degene die de zorg draagt blijft overal buiten. Ik vind dat eigenlijk een hele rare gang van zaken. Had ik al gezegd dat ik dit een hele rare gang van zaken vind?

Ik weet dat het niet sociaal wenselijk is om over geld te praten en zeker niet in combinatie met de zorg om kinderen maar dat zal mij op dit moment echt even worst wezen. Als ze willen dat mensen of in dit geval ik blijf zorgen voor dan zal ik daar wel een financiële ondersteuning in moeten krijgen want anders ben ik bang dat het einde gauw in zicht is.

#geldzaken #pleegzorg #financien  |Header: Allange pixabay|

Comment and receive 50 YP 50
Requiem: Chapter 1
- I'm orphaned looking at the two silver-grey urns on the steel plane in the lawn. It sings, but I don't really notice. The drizzle mixes with my silent tears and flows past my grief face. I want and will keep me strong, but nothing is more difficult. My soaked hair sticks like a snail in my neck. Wherever my parents may be, in these urns or as an immortal soul in some dimension, my thoughts are with them. I am neither an atheist nor a convinced pillar biter, but the longer I walk around this globe, the more I doubt the existence of a Supreme Being. Some call this creature God, some give Him a different name. “If “He exists and has power or influence on our world, if He has any power to intervene, then such a thing should not happen. Shooting images through my head. An afternoon in the snow with my father where we made a giant snowman with all the trimmings. The beautiful black hair of my mother that I liked brushing as a little child. The many ways of life I got from both my parents. A God who allows this, I don't want to know today. The person responsible for this is all the better. It is the only creature that possesses the ability to decimate, rape, slaughter and quartering its own kind without remorse. The only living creature that kills his own kind in an instant and goes on without looking back, without even dwell on his irreversible act, just as if nothing had happened,. The remains of my parents, twice a few handfuls of ashes, descend silently into their respective urns underground. A small copper-colored plate, not so large, on which in small letters their name, date of birth and death is printed, automatically slides across the space and takes their place. It seems to me like a misplaced magic trick: now you see them... then no more! In my heart, however, they will never disappear. Arturo Mitsukai and his wife Sachiko Matai had died a violent death. Violence is, of course, an unmistakable fact from the beginning of the existence of mankind. The survival urge that is embedded in our genes is difficult to cut out as a tumor or a tumour. It is peculiar to our society and burned in us as a mark. Both in humans or in society there is one rule, one law that is still valid. The law of the strongest! Sometimes the result of this law is directly proportional to the use of the power of the person using the force. Unfortunately, there are people who only know this answer, who only listen when they feel a hard hand. Another time, the aggression used is so excessive that the majority frankly disapprove of it because it passes its goal. But when that piece of perverse brutality touches you personally, it changes you forever. It's a cancerous tumor that keeps growing and at some point breaks open like an overripe pimple. With all the disastrous consequences. It crawls into your brain, it nests like a virus in your mind, a worm that does irrevocable harm. Friends and acquaintances of my parents, some of whom I had ever seen, people from the accounting office where I work, other completely strangers to me, have just expressed their condolences in a silence that is fraught with the way my parents literally and figuratively from life-carved. I just can't imagine it, I have to try to push my thoughts away in a separate corner where they may slumber in quiet grief.. That's where I'm going to keep them for a while until the time is right. Then, the moment it's necessary, I'm going to reenepen these feelings.. I will never forget what was done to my parents, never will I forgive the unsub! My name is Yukiko Mitsukai and today I promise retribution for these murders. I appeal to this blood deed. It is the revenge, the retribution that is the only exception to the peace-loving doctrine of the Akai. If it is not possible in these circumstances, if this promise is not at the moment, then I say that there is no reason for the existence of this use in the Akai. Exceptional circumstances require exceptional measures, you taught me that. As true as I am your daughter, I will find, and hunt your murderer wherever he may hide. If I have to search on the other side of the world or in the deepest pits of hell, he will not escape me. Even if that search lasts until I die myself or people kill me. In the course of that process, I will try to use all that you have taught me to achieve my goal. Because so much that's mine now comes from you. What you have given me is priceless. Something for which I must be eternally grateful and also am. My hands and feet will become my weapons, my mind will be tougher and sharper than the steel of a sword. I hope my vengeance can give you both peace of mind. The death of your murderer will not compare anything to what he did to you. That and nothing less I promise! Actually, I ' Akai' am at heart. ………. Arturo Mitsukai cut a leaf from a beautiful flower arrangement.. Arturo was in the winter of his life. His age, hard to estimate, could hardly be attributed to him his seventy-five years. Arturo was still as straight as he used to be when he was a proud and proud young man. His step was still confident and fixed even now. Maybe a little slower than before. His short cut white-gray hair was a natural pointer to the many years he counted. The wisdom that shone from his eyes, and the serenity in the words when he spoke of something, testified to years of experience but also to a well-founded knowledge of matters. His physical condition was tiptop, there he took care of himself every day. Arturo Mitsukai walked a little five kilometers every morning, outside when the weather was nice and otherwise on the treadmill he had purchased years ago. He also regularly cycled quite a bit of distance on his bike or stationary bike in his hobby room. A healthy mind in a healthy body was certainly not an empty phrase for him.. His greatest passion, however, was his greenhouse with exotic flora. Arturo had a large collection of flowers and plants. From dozens of species of orchids, including the hybrid species Cymbidium, Vanda and Phalaenopsis to bromeliads of different genera such as Billbergia, Guzmania and Aechmea. Yuccas and other tropical plants adorned his spacious greenhouse. In the beginning, when he started with some plants, he sometimes had a hard time distinguishing one species from another. Now after all these years of searching and working with them every day with passion, he knew them by their folk and Latin names.. Orchids, he sometimes told friends, thrive in high humidity. Therefore, they perfectly match with plants with a large leaf mass. He also told them that orchids are epiphytic, which means they can grow on other plants. Therefore, they are bound to a bark with a special substrate. To achieve a natural effect, one can make a kind of tree of it yourself and then combine it with, for example, the bromeliads he grew. Greenhouse building and its applications had few secrets left for Arturo, and sometimes he walked over to a random visitor with enthusiasm. He was forgiven with all understanding of the passion for his life's work. A layman in the profession would not understand what he was doing now. Why with tenderness and love he was still removing fresh green leaves and sometimes a flowering flower — pieces representing life — from a flower arrangement? One might think that this was an act of useless mutilation, a destroying a piece of natural beauty. Why he put the green petal and the cut flower separately in a bowl with tenderness would seem strange? He would soon find a suitable destination for this collection of cut flowers and removed plant parts. These leaves, flowers, meant new life. Fertilizer for another flower or plant. Their cycle of decay was part of the circle of life of another plant or flower. This was one of the roads that the Akai wandered. Akai or red in Japanese stood before the sun on their flag Hinomaru . This meant solar disk and they still coloured their national banner . For the Akai, that sun was the source of life and growth. The strength and aesthetics of a flower should not be subordinate to the quantity of the blossoms and the green of the leaf. Depending on the number and size of the leaves that were different for each type of flower. Thus grows and blooms a flower, a plant in all its splendor. Waste was a sin against the rules of nature. This way of life of the Akai brought balance, balance and peace of mind to the plant and flower world, as well as to the flora in the conservatory of Arturo Mitsukai. This way of thinking could be extended in a number of cases for some human life values. Sometimes one can develop certain qualities better by converting his known weaknesses in oneself into positive forces. The power of a man is only as strong as his greatest weakness. By going and working this way, man improves himself as a whole. By working on its lesser good sides, one strengthens the overall picture of oneself. When the door of the conservatory opened and the chill of the evening blew his fresh breath over the back of Arturo, he did not look back. The smell of jasmine tea met him in the person of Sachiko Matai, his life companion.. Like him, she was dressed in a sober black and white ensemble that extra accentuated her light skin. A skin like silk he knew so well, a body he still coveted. His love for Sachiko in the last season of his life was no longer marked by the bright colours of passion or by the impetuousness of youth. Now their relationship knew the gentle depth of control, a trait peculiar to their old age and the knowledge of their unconditional love for each other. Proof of this they have been providing for so many years, so many days together in prosperity and adversity. It goes without saying that one achieves such a thing only after a long time. To be able to walk the way of life together is a privilege that one can rightly be proud. It is indeed an adventure of trial and error, a process of learning and understanding, of giving and taking. Periods of happiness and disaster alternate as in every human life, but each time one helps each other back on top of it. That was the core of their love. It was not always an easy road, but it eventually led to the daily enjoyment of the deep affection between a man and a woman. With a loving smile as a silent thank you, he sipped the hot jasmine tea she had brought for him. He preferred this kind of tea, not only because he thought it was the best fragrance tea, but also because the tea was made by laying jasmine flowers among the leaves of green tea. He found that symbolically in balance with his hobby, with his hundreds of flowers and plants he grew in his conservatory. Actually, the tea he drank was of Chinese origin where they used ten kilos of jasmine flowers to obtain about one kilo of jasmine tea. The tea at Arturo had a calming effect and worked relaxing. It also promoted his digestion, which at his age was indeed important. Therefore, he was always grateful for the jasmine tea that his wife prepared him every day without fail. He still found Sachiko Matai attractive and slim, although she was barely five years younger. On several occasions he told her that. True love and affection is expressed in words and deeds. Sometimes after years of silence or blindly accepting an established fact, that self-evident affection disappears with a little bit and at a time it's gone, one day it's completely gone. Sachiko allowed to color her gray hair black at her age. Sachiko did this to please her husband and not out of personal vanity. That would be a sin for an Akai. Arturo had once told me that if he met her for the first time, it was her black long hair that he first noticed.. He fell first for her black shiny hair, then for her silent smile that always shone in her eyes and when he really met her as his future wife, he fell for the wife Sachiko herself. It was so long ago. Times gone by and then she was such a young and ignorant child. Now, as a grown woman, she put her hair up in a bun, but at night, in the intimacy of their bedroom, she loosened it and caressed Arturo with the same love and affection through her raven-black long hair before kissing her goodnight. Sachiko had never used anything of makeup in her life. By the way, her husband always said that she possessed some kind of natural beauty, still blushing every time after the little complement like the young girl she had once been. Even before Arturo drank his cup of tea, the light went out in the conservatory and several things happened at once. Arturo and Sachiko were both surprised, both by the darkness and by the strange smell of the spray that came out of the nebulizer nozzles. Shocked, they wanted to run together to the exit of the greenhouse but their feet refused duty after a few shaky steps. The world began to turn in front of their eyes like a blurry image and they remained staggering, seeking support together. However, those last steps that removed them from the oxygen-rich and liberating evening air were no longer awarded to them. The delineated perimeter of the conservatory door disappeared into an ever-darkening fog before their eyes as they both fell unconscious among their orchids, lilies, bromeliads and other exotic plants that shared their love every day. ………. Slowly, the world came back in varying degrees of pain. It was beating like a nagging banging in the back of his head, a moping in his teeth, a dry throat begging for water, and his old bones that were apparently bruised in several places. It was an extremely tormented feeling all over his body that woke up from the anaesthetic. Arturo moaned softly when he opened his eyes. The light was too bright, flashed painfully like the sharp of a knife through his mind so he turned his head very carefully to the right. To his great dismay and fear, he saw that his wife Sachiko was in the same circumstances.. Like him, she was with both hands and feet tied to a chair. She sat next to him within reach. If he wasn't handcuffed, he could touch them like that. So close and yet so far apart. Tagged with a dirty cloth she too was slowly reeling and looked around her amazed and anxious. A surprised and troubled look appeared in her eyes when she noticed Arturo. Then the first musical sounds slipped through the space in which they were tied. The tones sizzled like glowing hot coals through their awakening bodies. Both Sachiko and Arturo, who could taste a piece of good classical music in different circumstances, regained consciousness on the sounds of a gloomy Requiem. That's a Mozart piece, it shot Sachiko in the head, almost at the same time as her husband recognized the piece of music. The familiar words sounded to them, but a throbbing headache prevented both from amazing at this music . Facts mixed with their tormented feelings. The Requiem of Mozart was the last and unfinished work of the Master, composed on his sick bed. It had been figuratively and literally his last composition, his requiem. One of those futile facts that shot through the spirit of Arturo. Something that barely mattered right now. He knew that Frans Xaver Süssmayr had composed this unfinished composition of Mozart into a legendary polyphonic piece of music. Why Arturo was thinking about that, he didn't know? Just a neurotransmitter that passed some information through a synapse into a human's head. A chemical reaction at a time when other things were much more important in their difficult situation. They heard the sounds and words of Lacrimosa , the sixth part of the Requiem of Wolfgang Amadeus Mozart from various corners of the walls threatening to flow on them. Lacrimosa Dies Illa, In terms of Resurget Ex Favvilla Judicandus Gay Giant, On that day of tears To which the guilty man From the ashes will rise To be judged A theatrical figure dressed in a wide white robe entered the room and suddenly danced like an unreal ghost with swirling gestures around them. Arturo and Sachiko followed the creature with anxious eyes. In every tone of the death song he waved a samurai sword around them, between them, and finally hit them during that macabre dance occasionally with surefire blows. The shining weapon reflected light at every move and at every stroke. Flashing blows to injure, not yet to kill. As a conductor's measure, the white spirit used the razor-sharp weapon on the sounds of the song, like a master he felt and shielded to the rhythm of music. Lacrimosa Dies Illa, Cutting and carving. bumps and twists. The gag choked in part the screaming of pain, their begging for mercy. However, the blood flowed with every note, more and more in a gloomy crescendo, in a menacing climax. The white dress their executioner wore turned red, soaked with blood on the sounds of gloomy music. The song led to an inhumane tragic but certain death. And death danced like a devil around them! In terms of resurget Ex Favvilla Judicandus Gay Giant, Huic Ergo Parce Deus Pie Jesu, Domine, Dona Requirement Requiem. Then be merciful to him, Oh, God.! Dear Jesus, Lord, Give them peace. The life of Arturo Mitsukai and his wife Sachiko now flows very quickly into streams out of them. Their bodies had been torn and pieces of skin were hung up unmaterially on their bodies. In their blood-filled eyes there was no hope, almost no light left. Just a sputtering pilot that threatened to extinguish every moment. Dona Requirement Requiem . A plea! Give them peace! The white-red nightmare, which unfortunately was not a dream, straightened up in all its strength, ready for the last notes. The sword raised high above himself, and on the word 'Requiem' he pulled out with all his power for the final blow, beheaded his two victims with a smooth movement in one stroke with the razor-sharp Nihonto.. The final sung word of the Requiem shouted the form even louder than the voices of the choir several times, while the heads of Arturo and Sachiko rolled on the ground in front of his feet as a final release from their suffering. His ultimate satisfaction, their forgiveness in death! 'Amen, Amen, Amen!’ © Rudi J.P. Lejaeghere Requiem: Prologue or Chapter 1 - Requiem: Prologue - Requiem: Chapter 2 -
Comment and receive 25 YP 25
Yoors Rewards
https://yoo.rs/rewards is available again! We have temporarily disabled the page in order to find a good solution for spammers and fraud. On the page Yoors Rewards you can view all the rewards that are currently collectible. To view all the rewards you have to fullfill a few requirements though:Be a Yoors member for at least 6 months. Take your time and take a good look at the Yoors Community guidelines, get to know the Yoors community and explore your interests.OR (the faster way)Have a total of 50+ hearts total on your posts. Make good quality posts, promote them and you will start receiving hearts from other Yoors membersWe are working every day on solutions for most complaints and problems. Thanks for being patient with us and who knows next time we will fullfill your Yoors wish!