Suïcide ten gevolge van pesten

Suïcide ten gevolge van pesten

Suïcide

Het CBS houdt de statistieken bij betreft de hoeveelheid suïcides die er jaarlijks plaatsvinden. Echter is niet duidelijk of deze suïcides te wijten zijn aan pesten.
 2010 2014 2015
 • Totaal zelfdoding alle leeftijden. 1600 1839 1871
 • Totaal zelfdoding jonger dan 20 jaar. 55 55 48
Bij vermoedens van problematieken waar langdurige pijn overheerst of waar depressie of suïcidale gedachten aanwezig zijn, is het noodzakelijk om specialistische hulp in te schakelen. Het is van belang dat de jongere serieus genomen wordt en dat er een vertrouwenspersoon voor de jongere is. In eerste instantie is dan een gesprek raadzaam daar waar het pesten plaatsvindt, meestal is dit op school.
Of een jongere daadwerkelijk suïcide pleegt is moeilijk in te schatten. Wel zijn er risicofactoren te benoemen die de kans op suïcidaal gedrag zouden kunnen vergroten bij jongeren.
Naast deze risicofactoren zijn er tevens signalen die een jongere kan afgeven die zouden kunnen aangeven of een jongere kampt met suïcidale gedachten die tot suïcide kunnen leiden. Vaak worden deze signalen pas achteraf opgemerkt. Deze signalen kunnen gegeven worden vanuit de eerste rij en vanuit de tweede rij.
Maar wat zijn dan de risicofactoren? En wat zijn dan de signalen uit de eerste en de tweede rij?

Risicofactoren suïcidaal gedrag

De risicofactoren die erop zouden kunnen wijzen dat een jongere al dan niet suïcidaal is of in het ergste geval suïcide zal gaan plegen, zijn als volgt:
• Persoonlijkheid mens reageert impulsief of agressief op problemen, is erg onzeker over zichzelf, kan moeilijk problemen oplossen, is erg streng voor zichzelf, denkt erg zwart-wit, raakt makkelijk in de war, teleurgesteld raken of snel wanhopig.
• Sociale kenmerken waarmee de omstandigheden bedoeld worden waaronder de jongere opgroeit zoals de mensen met wie hij omgaat of is omgegaan en zijn gedragingen in en buiten het gezin, verder slechte sociale of economische situaties, een ernstige lichamelijke aandoening of dodelijke ziekte.
• Psychische problemen als depressies of depressieve gevoelens; schizofrenie en psychosen; angstproblematieken; eetstoornissen; persoonlijkheidsstoornissen; gedragsproblemen of middelengebruik en –misbruik

Signalen suïcidaal gedrag

Naast de eerder genoemde risicofactoren zijn er signalen die een jongere kan afgeven die zouden kunnen aangeven of een jongere kampt met suïcidale gedachten die tot suïcide kunnen leiden. Vaak worden deze signalen pas achteraf opgemerkt. Deze signalen kunnen gegeven worden vanuit de eerste rij en vanuit de tweede rij. De signalen uit de eerste rij dienen serieus genomen te worden. Bij deze signalen dient er zo snel mogelijk professionele hulp gezocht te worden.
De signalen uit de eerste rij zijn als volgt:
 • Er wordt gedreigd met uitspraken als: ‘Ik wil dood’, ‘Ik zie het niet meer zitten’ of ‘Jullie zullen geen last meer van mij hebben’; Een suïcide wordt voorbereid door bijvoorbeeld pillen te sparen of een wapen te zoeken.
 • Men neemt afstand en afscheid van het leven door het schrijven van een brief, door het weggeven van spullen, enzovoorts.
 • Men toont in alles de wens om dood te gaan, in spreken, schrijven, tekeningen en muziek.
Signalen vanuit de tweede rij of iemand daadwerkelijk suïcide zal gaan plegen zijn minder duidelijk. Deze signalen hoeven niet per definitie te betekenen dat iemand suïcidaal is, echter dien je wel de signalen serieus te nemen. De signalen uit de tweede rij zijn als volgt:
 • Er is sprake van somberheid of depressiviteit.
 • Er is sprake van hopeloosheid waardoor er geen andere uitweg meer gezien wordt dan suïcide.
 • Er is sprake van slapeloosheid.
 • Er is sprake van een verminderde interesse voor de dingen die men eerst wel leuk vond.
 • Er is sprake van gevoelloosheid, op heftige emotionele gebeurtenissen wordt minder gereageerd dan anders.
 • Er is sprake van afzondering, men heeft geen zin meer om af te spreken of zin in feestjes.
 • Er is sprake van verwaarlozing, er wordt niet meer goed voor zichzelf gezorgd.
 • Er worden onnodige risico’s genomen zoals roekeloos rijden, vechtpartijen of gokken.
 • Er is sprake van overmatig alcohol- en drugsgebruik.
Een ander signaal waarop gelet kan worden is of de jongere zichzelf beschadigt. Jongeren die zichzelf beschadigen kunnen dat doen door zich bijvoorbeeld in de armen, buik of lies te snijden of door met sigaretten zichzelf te branden. De verwachting die de jongeren hebben van deze zelfbeschadiging is niet dat zij hierdoor dood gaan, maar is meer bedoeld om te ontsnappen aan ondraaglijke gedachten en gevoelens.

Gesprek

Het is belangrijk dat je de signalen van suïcidaliteit herkent en weet welke hulp daarvoor ingeschakeld kan worden. Daarnaast is het belangrijk dat je weet je hoe een gesprek kan voeren met een jongere die te maken heeft met suïcidale gedachten. Op het moment dat een jongere aangeeft suïcide te willen plegen, dien je in een gesprek rekening te houden met de volgende aspecten:
• Spreek open
• Raak niet in paniek
• Wees bereid om te luisteren en geef ruimte aan emoties
• Herken dat de situatie serieus is
• Oordeel niet over de situatie
• Overtuig de persoon dat er hulp beschikbaar is
• Openheid van zaken
• Laat de persoon niet alleen.
Het onderwerp suïcide bespreekbaar maken, kan lastig zijn. Voor ondersteuning hierbij kan je contacten met 113 zelfmoordpreventie. Zij geven tips over onder meer hoe je kan vragen aan een jongere naar de suïcide gedachten. Volgens hen kan dit het beste met de volgende vragen:
• Denk je weleens: Van mij hoeft het niet meer?
• Denk je weleens aan zelfmoord?
• Denk je weleens: Ik wil zo niet verder leven?
De volgende vragen worden daarentegen sterk afgeraden:
• Je wilt toch niet echt dood?
• Je gaat toch geen domme dingen doen?
• Weet je wel hoeveel verdriet je mij hiermee doet.
Betreft houding is een houding waarin sprake is van respect en bescheidenheid een juiste houding. In gesprekken dien je ervan overtuigd te wezen dat de jongere iets te vertellen heeft en dat deze het ook wil vertellen. Het is belangrijk dat je nadenkt over de wijze zij hoe met jongeren te communiceren. Op een juiste manier communiceren met jongeren betekent de jongeren serieus nemen, aan sluiten bij het verhaal van de jongeren, de zelfredzaamheid van de jongeren te respecteren en betrokkenheid te tonen

LEES OOK ZEKER DE EERDERE POSTS IN DEZE REEKS ZODAT JE MEER LEERT OVER PLAGEN EN PESTEN EN DEEL GERUST DE VERSCHILLENDE POSTS DOOR! 

Promote: support and profit

Support vanrupstotvlinder with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!


- The revenue of this ad will be returned to the Yoors members -
More5 comments